Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nordiske forsvarsministre enige om et styrket forsvarssamarbejde

Indholdsområde

 
Nyhed 
NORDEFCO møde 2016
Peter Hultqvist, Ine Eriksen Søreide, Peter Christensen, Jussi Niinistö og Arnor Sigurjónsson. Foto: Forsvarsministeriet 

Nordiske forsvarsministre enige om et styrket forsvarssamarbejde 

Forsvarsminister Peter Christensen har over de sidste to dage drøftet øget nordisk forsvarssamarbejde med sine ministerkolleger fra Sverige, Norge, Island og Finland på Frederiksberg Slot.

31-03-2016 - kl. 11:15
Som formand for det nordiske NORDEFCO-samarbejde udtaler forsvarsminister Peter Christensen efter ministermødet:

”Med de regionale – og globale – sikkerhedsudfordringer, vi oplever i dag, er der blandt de nordiske lande enighed om, at tiden er moden til at styrke vores nordiske forsvarssamarbejde yderligere. Vi har de sidste dage blandt andet drøftet den ændrede sikkerhedspolitiske situation i vores region med baggrund i Ruslands øgede militære aktivitet i Østersøområdet, som bekymrer os alle. Det er derfor også noget, alle vi her i Norden følger tæt. Vi skal forholde os kritisk overfor Ruslands uforudsigelige aktiviteter i Østersøregionen. Vi har igangsat forskellige nye tiltag, der styrker det nordiske forsvarssamarbejde – blandt andet med et tættere samarbejde om luftrumsovervågning, fælles sikker kommunikation mellem de nordiske lande og fælles øvelser i området”.

De nordiske forsvarsministre blev enige om at forfølge et dansk forslag om at åbne hinandens territorier for militære kapaciteters adgang i hinandens luftrum, søterritorier og land i fredstid, som ifølge forsvarsminister Peter Christensen er centrale skridt i retningen af at styrke det nordiske samarbejde og skabe større sikkerhed i regionen.

Forsvarsministrene drøftede også internationale operationer og det nordiske engagement internationalt. Der blev taget beslutning om etablering af en nordisk rotationsordning som støtte til FN med transportkapacitet i Mali, og den videre nordiske træningsstøtte af den afrikanske udrykningsstyrke (EASF).

Emnerne på ministermødet var:

  • Den sikkerhedspolitiske situation i Østersøregionen
  • Fleksibel adgang til hinandens territorier i luften, på vandet og på land med militære kapaciteter i fredstid
  • Nordisk transportbidrag til FN’s indsats i Mali (rotationsordning af transportfly (C-130) mellem de nordiske lande)
  • Støtte til ”Eastern Africa Standby Force” i den østlige del af Afrika

De nordiske forsvarsministre kom også med en fælles udtalelse efter ministermødet i Danmark: Joint Press Statement

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00