Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Udtalelse fra Forsvarsministeriet vedr. tjenestefritagelse af Chefen for Hærstaben

Indholdsområde

 
Udtalelse fra Forsvarsministeriet 
 

Udtalelse fra Forsvarsministeriet vedr. tjenestefritagelse af Chefen for Hærstaben 

24-10-2018 - kl. 15:00
Forsvarsministeriet har bedt Forsvarschefen om en redegørelse i sagen om, hvorvidt Chefen for Hærstaben har søgt at påvirke sin hustrus karriereforløb. Endvidere har Forsvarets Auditørkorps indledt en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der er grundlag for en strafferetslig efterforskning.

I lyset af nye oplysninger, der er fremkommet de seneste dage, som kunne pege på, at Chefen for Hærstaben har handlet i modstrid med forvaltningslovens regler om inhabilitet, har Forsvarsministeriet efter aftale med Forsvarschefen valgt at tjenestefritage chefen for Hærstaben.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00