Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Forsvarsministeriets Koncern HR og Serviceafdeling 

Forsvarsministeriets Koncern HR og Serviceafdeling består af tre kontorer.

Koncernstrategisk HR
Kontoret har det rammesættende ansvar for Human Resources inden for Forsvarsministeriets koncern. Arbejdet tager udgangspunkt i Forsvarsministeriets kerneopgaver samt de generelle statslige rammer for HR og ledelse og understøtter bl.a. en udvikling af rammerne for den operative opgaveløsning. Kontoret forestår i samarbejde med styrelser, øvrige ministerier og de faglige organisationer bl.a. udvikling og implementering af strategier og politikker på HR- og ledelsesområdet samt udarbejdelse af nøgletal og ledelsesinformation. Kontoret varetager desuden strategisk forvaltning på det personalejuridiske område, hvor kontoret gennem behandling af konkrete personalesager og -tiltag er med til at udvikle praksis og retning for ministerområdet. Det overordnede ansvar for Forsvarets særlige erstatningsordning, inkl. klager over denne, er også et af kontorets sagsområder. Koncernstrategisk HR har desuden et strategisk ansvar for forhandling, implementering og fortolkning af overenskomster og en central rolle i forberedelse af og opfølgning på forsvarsforlig i relation til HR-området. Herudover varetager kontoret ministeriets tilsyn med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarets Auditørkorps og er ansvarlig for den strategiske samarbejdsvirksomhed med de faglige organisationer.

Veteraner, HR-jura og IT
Veteraner, HR-jura og IT er ansvarlig for veteranområdet, HR-jura samt koncernadministrative fællesskaber, som fx ESDH. 
Herudover er konteret ansvarlig for de fælles servicefunktioner for departementet og Forsvarskommandoen i København.

HR Partner
Departementets HR Partner er en del af rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som består af alle HR partnere i koncernen samt en policy- og koordinationsenhed. I forbindelse med opgaveløsningen anvender departementets HR Partner hele Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation, som har ekspertviden på de enkelte HR områder.

Partnerelementets kunde er Forsvarsministeriets Departement og Christiansø. Opgaven består af tre overordnede opgaver; udvikling og gennemførelse af strategiske HR tiltag i departementet (eksempelvis talentudvikling og personaletilpasninger/organisationsændringer), sparringspartner for chefer/ledere i individuelle personale sager samt HR kerneprocesser (administrative tiltag så som lønsumsforbrug, NYLØN og dekoreringer). På den baggrund er det elementets rolle, i samarbejde med departementets ledelse og chefer, at være strategisk partner, medarbejderudvikler, forandringsagent og administrativ ekspert.
Sidst opdateret 10-01-2020 - kl. 09:52

Interne links

Eksterne links