Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Morten Bæk. Foto: Gitte C.
Departementschef Morten Bæk. Foto: Gitte C.

Departementschefen 

Forsvarsministeriets departementschef er den øverste ansatte og administrative leder på ministerområdet. Samtidig fungerer departementschefen som rådgiver for forsvarsministeren.

 
Politisk rådgiver og administrativ leder

Det betyder, at departementschefen har en dobbeltrolle som:
 

  • Politisk rådgiver
  • Overordnet ansvarlig for ministerområdets organisation, personale og økonomi

 
Denne dobbeltrolle er karakteristisk for det danske system. Det er departementschefens ansvar at skabe forbindelse mellem det politiske og det faglige niveau.

 
Ledelse af koncernen
Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at aktiviteter og økonomisk styring i de underliggende myndigheder er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det gør vi som led i departementets overordnede ledelse, styring og koordinering af ministerområdet.

 
Det er derfor Forsvarsministeriets departementschef, der sidder for bordenden, når ministerområdets koncernledelse mødes. Koncernledelsen består af de øverste ledere fra Forsvarsministeriet samt underliggende myndigheder. Det er koncernledelsens opgave at træffe vigtige strategiske beslutninger for ministerområdet.

This article in English

Sidst opdateret 17-09-2020 - kl. 16:32

Fakta

Morten Bæk har været departementschef i Forsvarsministeriet siden 7. september 2020.

Morten Bæk's CV

Download foto 1
(Foto: Gitte C.)
Download foto 2 (Foto: Sofia Busk)

Interne links

Eksterne links