Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Forsvarsministeriets afdeling for Sikkerhedspolitik og Operationer 

Afdelingen består af fire kontorer, der overordnet står for policyudvikling af forsvarspolitiske aspekter af dansk sikkerhedspolitik, internationalt forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde samt såvel nationale som internationale operationer, herunder cybersikkerhed, krisestyring, internationalt sikkerhedssamarbejde og kapacitetsopbygning. 

Forsvars- og Sikkerhedspolitik
Kontoret er ansvarlig for Forsvarsministeriets overordnede forsvars- og sikkerhedspolitik, og håndterer udfærdigelsen og koordinationen af politiske aftaler, bl.a. forsvarsforliget. Kontoret er desuden ansvarlig for udviklingen af og tilsynet med Forsvarskommandoen samt udviklingen i de enkelte værn og specialoperationsområdet. Derudover er kontoret ansvarlig for NATO generelt, herunder policy, forsvarsplanlægning, kapaciteter, det nukleare område, struktur, m.v. Kontoret har også ansvaret for EU og CSDP samt det nordiske samarbejde, ligesom kontoret har ansvaret for attacheområdet og internationale stillinger. Endelig har kontoret landeansvar for USA, Rusland og Kina, samt de bilaterale relationer i EU og NATO (dog uden Frankrig og England).

Sikkerhed og Cyber
Kontoret er overordnet ansvarlig for sager vedrørende cybersikkerhed og national sikkerhed, herunder sikkerhedspolitiske forhold i Arktis. Kontoret er ressortkontor for Forsvarets Efterretningstjeneste og håndterer sager vedrørende Embedsmandsudvalget for Sikkerhedsspørgsmål, Regeringens Sikkerhedsudvalg og Udvalget vedr. Efterretningstjenesterne. I forhold til NATO varetager kontoret forhold vedrørende Alliancens arbejde med cybersikkerhed og efterretningsforhold. I forhold til EU håndterer kontoret sager om cybersikkerhed og øvrige forhold, der falder inden for kontorets ansvarsområde.

Stabiliseringsindsatser og Operationer
Kontoret er ansvarlig for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen, Nordatlanten og Arktis. Kontoret er dertil ansvarligt for krisestyring og Forsvarsministeriets støtte til andre myndigheder, fx politiet, ligesom det fungerer som sekretariat for Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd.

Kontoret er tillige ansvarlig for internationale stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning og samtænkning (bl.a. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden) samt for sagsområder relateret til FN og OSCE, herunder våbenkontrol mv. Dertil har kontoret landeansvaret for lande i Mellemøsten, Asien, Afrika, Latin- og Sydamerika samt Storbritannien og Frankrig.

Beredskab og Hjemmeværn
Kontoret er ansvarligt for den strategiske styring af og kapacitetsudvikling i redningsberedskabet (Beredskabsstyrelsen) og Hjemmeværnet herunder fagkontor for Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnskommandoen. I tilknytning hertil er kontoret tillige ansvarlig for frivillighedsområdet generelt, herunder bl.a. de frivillige i redningsberedskabet og Hjemmeværnet, Beredskabsforbundet, ungdomsbrandkorps samt Frivilligkontaktudvalget. Kontoret er ansvarlig for policy og udvikling i relation til krisestyring samt planlægning af krisestyringsøvelser. Kontoret er endvidere ansvarlig for tilsyn med beredskabsplanlægning og evaluering af krisestyring på ministerområdet. Herudover er kontoret ansvarlig for det nordiske beredskabssamarbejde, særligt fsva. HAGA, samt NATO og EU civilbeskyttelse. Inden for sagsområderne har kontoret overordnet til opgave at udarbejde og implementere politiske aftaler og føre fagligt tilsyn med myndighederne. Kontoret udarbejder strategiske faglige analyser, der bidrager til bedre kapacitetsudnyttelse og styring af de samlede ressourcer i Forsvarsministeriets koncern. Kontoret er repræsenteret i en række nationale og internationale fora inden for fagområderne.
Sidst opdateret 06-03-2020 - kl. 12:42

Interne links

Eksterne links