Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
De fleste af FE's medarbejdere er placeret i bygninger i Kastellet, på Amager og Holsteinsgade på Østerbro.
De fleste af FE's medarbejdere er placeret i bygninger i Kastellet, på Amager og Holsteinsgade på Østerbro.

Forsvarets Efterretningstjeneste 

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er en myndighed under Forsvarsministeriet. FE har tre hovedopgaver som Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, som national it-sikkerhedsmyndighed, og som ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste.

Efterretningsvirksomhed
Som efterretningstjeneste indhenter, analyserer og formidler FE oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser. Gennem efterretningsvirksomheden tilvejebringer FE det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik og skaber grundlag for, at FE kan medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. I dette arbejde bruger FE sine særlige muligheder for bl.a. fysisk og elektronisk at indhente oplysninger i udlandet.

Center for Cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed (CFCS), der blev oprettet i 2012, er en del af FE. CFCS skal bidrage til at beskytte Danmark mod internettrusler og herunder opdage, varsle om og imødegå cyberangreb mod danske interesser. Samtidig varetager CFCS opgaven som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed, der gennemfører og håndhæver regler og foretager sikkerhedsgodkendelser på it-området. Læs mere om CFCS og i tema om cybersikkerhed.

Militær sikkerhedstjeneste
Den militære sikkerhedstjeneste skal beskytte forsvaret mod spionage, sabotage, terrorisme og anden kriminalitet. Samtidig er FE gennem den militære sikkerhedstjeneste national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Kontrol og tilsyn med FE
Forsvarsministeriets departement udsteder direktiver for FE's virksomhed, indgår en årlig resultatkontrakt med chefen for FE og fører i øvrigt løbende kontrol med FE’s arbejde.

Herudover fører det uafhængige tilsyn, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, kontrol med, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med FE-lovens regler. Tilsynet med Efterretningstjenesterne fører også tilsyn med Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Derudover har Folketinget nedsat et særligt udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, også kaldet Kontroludvalget. Kontroludvalget har indseende med FE og PET og består af repræsentanter for de fem største partier i Folketinget.


Vil du i kontakt med FE?
Find Forsvarets Efterretningstjenestes kontaktoplysninger på fe-ddis.dk

This article in English
Sidst opdateret 17-02-2020 - kl. 12:58

Fakta

FE har et årligt budget på ca. 1 mia. kr.

De fleste medarbejdere er placeret i bygninger i Kastellet, på Amager og Østbanegade på Østerbro.

Interne links

Eksterne links