Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ministerområdet 
Værnsfælles Forsvarskommando består bl.a. af hærstaben, marinestaben og flyverstaben
Forsvarskommandoen (FKO) er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed. Foto: Forsvaret.

Forsvarskommandoen 

Forsvarskommandoen (FKO) er en militær myndighed (styrelse) under Forsvarsministeriets område, som ledes af forsvarschefen. Forsvarschefen er samtidig forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver.

Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede militære myndighed, der har ansvaret for udvikling, opstilling og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning. Endvidere skal kommandoen støtte forsvarschefen i at varetage ansvaret for den militærfaglige rådgivning til Forsvarsministeriet, som vil skulle ligge til grund for den overordnede planlægning og ressourcestyring, herunder af støttevirksomheden, der er integreret og samlet i Forsvarsministeriets departement.

Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og fem kommandoer som tilsammen udgør "Forsvaret". Forsvarsstaben inkluderer Operationsstaben, Udviklings- og Planlægningsstaben og Ledelsessekretariatet. Hertil kommer Forsvarets økonomidivision, der er et partnerelement fra Forsvarsministeriet. De fem kommandoer er henholdsvis Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen. Underlagt Forsvarskommandoen er også Forsvarsakademiet, Forsvarets Sanitetskommando samt Forsvarets Hovedværksteder.

Forsvarschefen, viceforsvarschefen, væsentlige dele af Operationsstaben samt Udviklings- og koordinationsstaben er placeret i København, mens kommandoerne er samlet i Karup. Arktisk Kommando er placeret i Nuuk, mens Specialoperationskommandoen er placeret i Aalborg.

Forsvarskommandoen blev etableret med baggrund i aftalen om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet af 10. april 2014.


Vil du i kontakt med Forsvarskommandoen (FKO)?
Find Forsvarskommandoens kontaktoplysninger på forsvaret.dk

This page in English
Sidst opdateret 15-01-2020 - kl. 15:38

Fakta

Der er ca. 18.800 ansatte under Forsvarskommandoens myndighedsområde. Ca. 14.000 er militære ansatte og ca. 4.000 er civile ansatte.

Forsvarskommandoen og underliggende militære myndigheder har et årligt budget på ca. 8 mia. kr.

Interne links

Eksterne links