Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har tillige ansvaret for drift og vedligeholdelse af Forsvarets skove og naturarealer
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har bl.a. ansvaret for drift og vedligeholdelse af Forsvarets skove og naturarealer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke.

Ejendomsstyrelsen varetager Forsvarets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Ejendomsstyrelsen har det overordnede ansvar for viceværtsskabet på alle Forsvarets etablissementer, herunder kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har tillige ansvaret for drift og vedligeholdelse af Forsvarets skove og naturarealer og er ansvarlig for miljø- og energiområdet i Forsvaret. Styrelsen står for køb og salg af Forsvarets ejendomme samt administrationen af Forsvarets ca. 700 lejeboliger.

Via lokale driftsområde varetager Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse de praktiske opgaver på kasernerne, flyvestationer og flådestationerne. Brugere og kunder kan altid henvende sig til via en lokal ”desk” og få rådgivning og hjælp.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ledelse og stab er placeret i Hjørring med decentral tilstedeværelse spredt over landet.

Vil du i kontakt med FES?
Find Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses kontaktoplysninger på ejendomsstyrelsen.dk

This page in English
Sidst opdateret 04-01-2018 - kl. 09:38

Interne links

Eksterne links