Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Foto: FMI.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe og kommandoer sikrer Materiel- og Indkøbsstyrelsen rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland.

Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.

Organisering
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er placeret på styringsniveau I ledet af direktør generalløjtnant Flemming Lentfer.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i alt ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.

Staben omfatter:
 • Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Stabschef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Planlægnings- og Koordinationsdivision
 • Juridisk Afdeling
 • Kapacitetsansvarlig Koncern IT
 • Kapacitetsansvarlig LAND
 • Kapacitetsansvarlig MARITIM
 • Kapacitetsansvarlig LUFT
 • Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD)
 • Økonomidivision
 • Indkøbsdivision


Placering

Ca. 850 af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup, hvor staben arbejder.

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution har hoveddepot i Skrydstrup i Sønderjylland og derudover en række depoter landet over til blandt andet soldaternes udrustning, tøj, geværer, ammunition og reservedele.

Koncern IT har domicil i Hvidovre. Koncern IT driver en lang række IT systemer, heraf bl.a. Forsvarets fælles ERP-system (DeMars). Koncern IT supporterer pc'ere og brugere overalt i Forsvarsministeriets koncern, såvel nationalt som internationalt.

Vil du i kontakt med FMI?
Find Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses kontaktoplysninger på fmi.dk

This page in English
 

Sidst opdateret 18-09-2019 - kl. 12:22

Interne links

Eksterne links