Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Flyverhjemmeværnet bevogter en af Forsvarets helikoptere
Flyverhjemmeværnet bevogter en af Forsvarets helikoptere. Foto: HJV

Hjemmeværnet 

Hjemmeværnet (HJV) er en frivillig militær organisation, som består af frivillige medlemmer rekrutteret fra alle dele af samfundet.

Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet - herunder opgaver, der støtter øvrige myndigheder i deres opgavevaretagelse. Hjemmeværnet stiller således sine kapaciteter til rådighed for hele samfundet og kan løse opgaver til lands, til vands og i luften. Hjemmeværnet spiller en aktiv og vigtig rolle i samfundets samlede beredskab (totalforsvaret). Herudover bistår Virksomhedshjemmeværnet i forbindelse med beskyttelsen af vigtige installationer, såsom jernbaner, el-net og telefonnet.

En af Hjemmeværnets store forcer er, at de frivillige hjemmeværnssoldater er tilstede lokalt over hele landet og derfor med kort varsel kan stille med enheder i forbindelse med særlige hændelser, ulykker, større katastrofer mv.

 

 
Hjemmeværnets opdeling
 

  • Hjemmeværnskommandoen
  • Hærhjemmeværnet, herunder Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet
  • Flyverhjemmeværnet
  • Marinehjemmeværnet
  • Hjemmeværnsskolen

 
Lov om Hjemmeværnet
Hjemmeværnets opgaver og organisation mv. fremgår af bekendtgørelsen af lov om hjemmeværnet, lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 (Hjemmeværnsloven).


Vil du i kontakt med Hjemmeværnet?
Find Hjemmeværnskommandoens kontaktoplysninger på hjv.dk

This page in English

Sidst opdateret 15-01-2020 - kl. 15:37

Fakta

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation med knap 50.000 medlemmer, der støtter Forsvaret og de civile myndigheder.

Hjemmeværnets årlige budget er på ca. 420 mio.kr. 

Interne links

Eksterne links