Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sommer med Forsvaret 
Sikkerhed
 

Når du færdes i Forsvarets terræner 

Selvom sommerfreden efterhånden har sænket sig over vores øvelsesterræner, og vi byder offentligheden indenfor, så er det stadig militære områder med særlige regler, som skal overholdes. Det betyder også, at du skal efterkomme militært personels anvisninger.

Før du begiver dig ud i vores terræner er det en god idé at tjekke www.støjportalen.dk og sikre dig, at der ikke er aktiviteter i området.

Tjek de lokale regler for de enkelte øvelsesterræner og se, om der gælder særlige regler for det sted, som du gerne vil besøge.

Nogle steder må du for eksempel kun færdes på vejene. Her kan du også se, om du for eksempel må fiske eller køre mountainbike i området. 

 • Du må færdes i områderne fra solopgang til solnedgang, når der ikke er militære aktiviteter. 
 • Du kan se eventuelle militære aktiviteter i området på Støjportalen eller på de opsatte informationstavler. De fleste terræner har dog ikke aktiviteter i sommerferien, men tjek for en sikkerheds skyld. 
 • Færdsel foregår på eget ansvar. 
 • Respekter skilte og afmærkninger.
 • Udvis respekt for dyre- og planteliv. 
 • Henkastning af affald forbudt – tag alt du har med ind i terrænet med ud igen 
 • Hvis du finder ammunition eller ammunitionsdele, må du ikke røre det eller samle det op, da det kan være forbundet med livsfare. 
 • Du skal holde din hund i snor og fjerne dens efterladenskaber.
 • Brug af åben ild er forbudt. 
 • Droneflyvning er forbudt i en afstand af 150 meter til militære områder. 
 • Brug af metaldetektor er forbudt.
Sidst opdateret 30-06-2020 - kl. 13:19