Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Tema om forsvarsforlig og økonomi

Forlig og økonomi

I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. Som regel er de fem-årige.
 

Tema om internationale operationer

Int. operationer

Hovedparten af Danmarks aktuelle internationale engagement udgøres af styrkebidrag i Afghanistan og Irak/Syrien.
 


Tema om veteraner

Veteraner

Danmark gør en stor indsats for at støtte soldater og pårørende før, under og efter udsendelse i international missioner.
 

Tema om nordisk samarbejde

NORDEFCO

De nordiske lande har en lang tradition for et tæt samarbejde – således også på det forsvarsmæssige område.
 

 


FN

FN

Danmark deltager i flere af FN’s fredsbevarende missioner.


Internationalt samarbejde

Samarbejder

Danmark deltager i en lang række internationale samarbejder indenfor forsvar, sikkerhed og beredskab.
 


Tema om nationale opgaver

Nationale opgaver

Forsvaret, Hjemmeværnet og rednings-beredskabet løser en lang række nationale opgaver.Tema om industri og materiel

Industri og materiel

Forsvarsministeriet gennemfører tilsyn med Forsvarets og Hjemmeværnets indkøb af større materiel.
 

Tema om frivillige

Frivillige

Under Forsvarsministeriets område både i Hjemmeværnet og i Redningsberedskabet udføres en stor og vigtig indsats af frivillige.
 

 


Tema om nye kampfly

Nye kampfly

Der er enighed om at anskaffe 27 F-35 kampfly og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme.
 Cybersikkerhed

Forekomsten af it-relaterede trusler mod private borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er stigende.
 

Tema om NATO

NATO

Samarbejdet i NATO omfatter bl.a. fælles militære kapaciteter og procedurer og ikke mindst fælles militære operationer.
 

Læs om mangfoldighed

Mangfoldighed 

Mangfoldighed inden for Forsvarsministeriets område handler om øget effektivitet og bedst mulig opgaveløsning.
 


Tema om miljø og energi

Miljø og energi

Forsvarsministeriet har grønne indsatser og ambitioner indenfor energi og miljø højt på koncernens dagsorden.
 

Oversigt


Artikler på fmn.dk

Her kan du se en samlet oversigt over alle vores artikler på hjemmesiden.