Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Internationalt samarbejde om cybersikkerhed

Internationalt samarbejde om cybersikkerhed 

Cyber- og informationssikkerhed fylder stadigt mere på den internationale dagsorden, og emnet behandles efterhånden af de fleste større internationale organisationer og institutioner. Center for Cybersikkerhed deltager derfor i en lang række internationale samarbejdsfora fordelt på en række områder indenfor cyber- og informationssikkerhed, herunder i EU, NATO og OSCE-regi. Ligeledes indgår Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste også i en række internationale fora og samarbejder

EU
Center for Cybersikkerhed er involveret i flere aspekter af det arbejde, som foregår i EU’s agentur for net- og informationssikkerhed (ENISA). Arbejdet har til formål at bidrage til at højne netværks- og informationssikkerheden i EU samt facilitere et bredt samarbejde mellem offentlige og private aktører. Blandt andet arrangeres den tilbagevendende cybersikkerhedsøvelse ”Cyber Europe”, som tester centrale europæiske aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundsvigtige funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges af cyberangreb.

NATO
Danmark bidrager til NATO’s arbejde med, at alliancen og dens medlemslande fortsat styrker deres evne til at beskytte egen infrastruktur mod cyberangreb. Desuden udgør NATO et effektivt forum for drøftelser og eventuelt fælles modsvar i tilfælde af cyberangreb på et alliancemedlem. Center for Cybersikkerheds aktiviteter i NATO spænder bredt fra implementering af it-sikkerhedsstandarder over kryptering til håndtering af klassificeret information. Centeret deltager også i NATO’s årlige tekniske cybersikkerhedsøvelse ”Cyber Coalition”, hvor samarbejde på tværs af NATO-landene trænes.

OSCE
I OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) deltager Danmark i arbejdet med tillidsskabende foranstaltninger inden for cybersikkerhed, væsentligst i form af åbenhed om landenes cybersikkerhedsstrategier, -politikker, -programmer og tiltag.
Sidst opdateret 17-02-2020 - kl. 13:19

Interne links

Eksterne links