Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Indholdsområde

 
Viden om 
National strategi for cyber- og informationssikkerhed
Forside af publikation.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 

Danmarks seneste nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed blev lanceret i maj 2018. 13 ministerier indgik i arbejdet med strategien, der afspejler et ambitiøst ønske om at opruste den samlede indsats i kampen mod digitale trusler. Der sættes derfor ind på tre områder. Der vil ske en teknisk oprustning af cyberforsvaret, viden om cyber- og informationssikkerhed skal øges blandt borgere, virksomheder og myndigheder og endelig bliver koordinering og samarbejde mellem de ansvarlige myndigheder styrket.

Hovedformålet med strategien er at sikre, at danske borgere, virksomheder og myndigheder skal kende og kunne håndtere digitale risici, så Danmark fortsat kan udnytte digitaliseringen til at understøtte samfundets udvikling. Der igangsættes 25 konkrete initiativer, der skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at styrke samfundets forsvar mod cyberangreb og it-kriminelle.

Seks sektorer er særligt sårbare, hvis cyberangreb rammer, og kapaciteten til at modstå angreb i disse sektorer skal derfor styrkes. Det drejer sig om energi-, transport-, tele-, finans-, sundheds-, og søfartssektoren. Et cyberangreb mod en af disse sektorer vil have konsekvenser for store dele af vores samfund, og flere af initiativerne i strategien sigter derfor på at styrke kapaciteten til at modstå alvorlige angreb i disse samfundskritiske sektorer. Der oprettes desuden et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter i Center for Cybersikkerhed, ligesom danskernes digitale kompetencer skal løftes, så flere har viden om, hvordan de beskytter sig i forhold til cyber- og informationssikkerhed.

Med strategien styrker regeringen den samlede indsats for at beskytte Danmark imod trusler udefra. Indsatsen hænger desuden sammen med cybertiltagene i det nye forsvarsforlig 2018-2023, som et bredt politiske flertal står bag. Samlet investeres der således i de kommende år 1,5 mia. kr. i Danmarks forsvar mod digitale trusler.

Fakta om strategien
Strategien indeholder 25 initiativer på tværs af tre pejlemærker:
 
  • En tryg hverdag for borgere og virksomheder 
  • Bedre kompetencer i håndteringen af cyber- og informationssikkerhed 
  • En fælles indsats blandt myndigheder og virksomheder med samfundskritiske funktioner
 
Læs National strategi for cyber- og informationssikkerhed
 
Sidst opdateret 17-02-2020 - kl. 13:21

Interne links

Eksterne links