Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Grafik til tema om forlig

Forlig og økonomi

I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. 
Forsvarsforlig anviser mål og rammer for udviklingen af Forsvaret og beredskabet i den periode, aftalen dækker.
Forsvarsforlig

I indeværende forligsperiode forøges Forsvarets årlige bevilling med mere end 20 % frem mod 2023.Beredskabsforlig

Beredskabsforlig er en politisk aftale om Redningsberedskabets formål, opgaver, organisation og fremadrettede udvikling.Økonomi

Forsvarsministeriets samlede bevillinger på finansloven for 2020 udgør i alt 25,3 mia. kr.Forsvarskommissioner

Forsvarskommissioner nedsættes typisk i forbindelse med større strategiske omvæltninger i omverdenen. Den seneste var i 2008.

Forsvarspolitik

Dansk forsvarspolitik har til formål at forsvare og fremme danske interesser samt at understøtte dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.