Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Illustration
Hjemmeværnskompagni indsat til bekæmpelse af underjordisk markbrand i Lille Vildmose i Nordjylland 2018. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen.


Frivillige og Frivilligprisen

Under Forsvarsministeriets område udføres en stor og vigtig indsats af frivillige fra Hjemmeværnet og Redningsberedskabet.

Frivilligprisen

Årets Frivilligpriser tildeles frivillige eller frivilligenheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren i marts-april måned.

Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

Det er frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet samt virksomheder med tilknytning til Virksomhedshjemmeværnet der kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Årets Frivilligpriser. Et såkaldt Frivilligkontaktudvalg vurderer så indstillingerne og fungerer som priskomité for Årets Frivilligpriser.  
 

Frivillige i Redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber i situationer, hvor der er brug for ekstra meget mandskab, meget materiel, eller når der er tale om specielle eller meget langvarige indsatser. Det kan f.eks. være i forbindelse med store brande, oversvømmelser eller miljøulykker.

Der deltager frivillige i mere end hver fjerde af Beredskabsstyrelsens indsatser. De frivillige er derfor en vigtig ressource i det statslige redningsberedskab.

Der er ca. 3.000 frivillige med specialiserede beredskabsuddannelser, der indgår som en integreret og aktiv del af det statslige og kommunale redningsberedskab. 
Læs om at være frivillig i Redningsberedskabet


Frivillige i Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er et frivilligt beredskab, der løser opgaver til støtte for samfundet og Forsvaret. Hjemmeværnet hjælper med alt fra eftersøgning af forsvundne personer, miljøopgaver i danske farvande, hjælp ved oversvømmelser til støtte af Forsvaret f.eks. på deres internationale missioner. 

Hjemmeværnets fundament er de mange frivillige ildsjæle og en militær organisation, der gør dem i stand til at rykke hurtigt og effektivt ud. 

Hjemmeværnet består af knap 16.000 aktive frivillige samt 30.000 i reservestyrken.
Læs om at være frivillig i Hjemmeværnet