Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
i 2019 fik Hæren overdraget de første af i alt 309 nye Piranha 5 PMV'ere. Foto: Forsvaret.
Marts 2019 fik Hæren overdraget de første af i alt 309 nye Piranha 5 PMV'ere. Foto: Forsvaret.

 
Industri og materiel

Forsvarsministeriet gennemfører tilsyn med Forsvarets og Hjemmeværnets indkøb af større materiel og på driften af de større materielkapaciteter, eksempelvis kampvogne, inspektionsskibe og kampfly. Forsvarsministeriet har endvidere til opgave at samarbejde med dansk forsvarsrelateret industri.

Industrirelationer

Forsvarsministeriet har (ifølge Forsvarsloven og Lov om Erhvervsfremme) til opgave at samarbejde med dansk forsvarsrelateret industri. Det er den nationale materieldirektør (chef FMI), der repræsenterer forsvarsministeren over for dansk og udenlandsk industri. 

Forsvarsministeriet følger den internationale udvikling på materielområdet blandt andet ved at deltage i symposier, seminarer og briefinger m.v. Forsvarsministeriet deltager også regelmæssigt i relevante internationale udstillinger af forsvarsmateriel.

Når udenlandske leverandører ønsker at levere forsvarsmateriel til dansk forsvar, skal der indgås aftaler med Erhvervsstyrelsen. Aftalerne pålægger bl.a. de udenlandske leverandører at placere ordrer hos danske virksomheder.

Der er knyttet en forsvarsattache til den danske ambassade i Washington, som tager sig særligt af forsvarsindustriområdet. Attacheen har til opgave at fremme dansk forsvarsrelateret industris interesser i Nordamerika.

Du kan læse mere om industrirelationer hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 

Open for business – strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Forsvarsministeriets Open for Business strategi blev udformet i 2013. Sigtet med strategien er at skabe et overblik over de initiativer, der sker inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark og bidrage med støtte til fremme af dansk erhverv og danske virksomheder - primært med relation til forsvars- og aerospaceområdet.

Når forsvarsministeren er på rejser i udlandet arbejder forsvarsministeren på at fremme dansk industri ved eksempelvis at stille op ved industriarrangementer. Også her i Danmark prioriterer forsvarsministeren udviklingen i forsvarsindustrien. Det gør ministeren bl.a. ved at besøge forskellige virksomheder inden for industrien.

Strategien har tre fokusområder:
 1. Danske forsvarsattachéers bistand til danske virksomheder.
  Danske forsvarsattachéer yder bistand til danske virksomheder for at lette kontakten med respektive landes forsvarsmyndigheder eller virksomheder med relation til forsvarsområdet. 
 2. Forsvarets samarbejde og dialog med industrien.
  Samarbejdet og dialogen mellem Forsvaret og industrien udvikles yderligere for at styrke afsætningsmulighederne for danske virksomheder primært med relation til forsvars- og sikkerhedsområdet. 
 3. Forsvarsministerens støtte til promovering af danske virksomheder.
  Når forsvarsministerens deltager i besøg og aktiviteter i udlandet prioriteres industrifremmetiltag, hvor det er muligt.

  Her kan du læse Forsvarsministeriets Open for Business strategi

  

Materiel - ministeriets rolle

Forsvarsministeriet gennemfører tilsyn med materielområdet. Det sker primært på Forsvarets og Hjemmeværnets indkøb af større materiel og på driften af de større materielkapaciteter, eksempelvis kampvogne, inspektionsskibe og kampfly.

Formålet med tilsynet er at sikre, at materielprojekter drives på en økonomisk ansvarlig og operativ hensigtsmæssig måde. Tilsynet danner endvidere grundlag for orienteringer af partierne bag forsvarsforliget, samt Forsvarsudvalget og Finansudvalget.

Ved større materielindkøb indhentes finansiel hjemmel gennem Folketingets Finansudvalg. Forsvarsministeriet er ansvarlig for at afstemme indkøbet med den overordnede politik på materielområdet i forhold til relevante parter, herunder forsvarsordførerne for partierne bag forsvarsforliget og Forsvarets Materielnævn.

I forbindelse med større strategiske materielanskaffelsesprojekter kan der nedsættes en programledelse under Forsvarsministeriets formandskab og med repræsentanter fra underlagte myndigheder og styrelser. Det kan endvidere besluttes at anvende ekstern kvalitetssikring på større og komplicerede indkøb.  
 
This page in English
 

Kontakt

Virksomheder, der ønsker at sælge materiel til Forsvaret, skal kontakte FMI's Industrikontor 

Forespørgsler om import/ eksport af våben og krigsmateriel skal rettes til Justitsministeriet

Tema om nye kampfly

Nye kampfly

Der skal i de kommende år anskaffes 27 F-35 kampfly.