Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

National handlingsplan for EU’s Forsvarsfond

Indholdsområde

 
Industri og materiel 
Forsidefoto fra National Handlingsplan. Dansk Fregat i fuld fart. Foto: Forsvaret.
Forsidefoto fra National handlingsplan. Dansk Fregat i fuld fart. Foto: Forsvaret.

National handlingsplan for EU’s Forsvarsfond 

Regeringens rådgivende gruppe har udarbejdet en handlingsplan for dansk interessevaretagelse i forhold til EU’s Forsvarsfond.

Den nationale handlingsplan skal være med til at fremme danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond. Helt konkret skal planen blandt andet sikre øget dialog mellem forsvaret, virksomheder og forskningsinstitutioner, afklare mulighederne for dansk medfinansiering samt tilbyde rådgivning og vejledning.

Handlingsplanen indeholder i alt 20 konkrete initiativer, herunder støtte til konsortiedannelse mellem danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner under Forsvarsfonden, medfinansiering til konkrete forsvarsfondsprojekter samt videndeling om fondens potentiale for danske aktører. Alle initiativer sætter rammerne for Danmarks interessevaretagelse i forhold til danske virksomheders og forskningsinstitutioners udbytte af Forsvarsfonden.

Ud over Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet består den rådgivende gruppe af aktører på tværs af industri og forskningsinstitutioner.

EU’s Forsvarsfond vil støtte finansiering af forsknings- og udviklingssamarbejde på forsvarsområdet i perioden 2021-2027 for blandt andet at integrere og styrke EU’s forsvarsindustri. Hovedparten af fondens midler vil gå til udvikling af forsvarsmateriel. Fondens økonomiske størrelse vil blive fastlagt som led i forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027.

 

INITIATIVER

1. Militære kapacitetsbehov

 

 • Initiativ 1.1: Oprettelse af Militærteknologisk Koordinationsforum
 • Initiativ 1.2: Styrket dialog om militærteknologiske prioriteter, udviklingsbehov og anskaffelsesplaner
 • Initiativ 1.3: Invitation af virksomheder til at præsentere interessesammenfald i forhold til Forsvarsfonden


2. Match-making og konsortiedannelse
 

 • Initiativ 2.1: Match-making under Forsvarsfondens industrispor
 • Initiativ 2.2: Match-making under Forsvarsfondens forskningsspor
 • Initiativ 2.3: Mulig oprettelse af et Nationalt Forsvarsteknologisk Center


3. Medfinansiering
 

 • Initiativ 3.1: Medfinansiering gennem Forsvarsministeriets medfinansieringsordning
 • Initiativ 3.2: Undersøgelse af mulighed for medfinansiering via forskningsfinansierende fonde
 • Initiativ 3.3: Undersøgelse af mulighed for medfinansiering via industrisamarbejdsforpligtelser
 • Initiativ 3.4: Undersøgelse af mulighed for medfinansiering via virksomheder og fonde


4. Internationalt samarbejde
 

 • Initiativ 4.1: Afdækning af internationalt myndighedssamarbejde på forsvarsområdet
 • Initiativ 4.2: Fremme af danske positioner og interesser i EU-forhandlinger om Forsvarsfonden
 • Initiativ 4.3: Præsentation af danske positioner i forhold til Forsvarsfonden
 • Initiativ 4.4. Industriens og forskningsinstitutionernes interessevaretagelse i forhold til Forsvarsfonden


5. Rådgivning og oplysning
 

 • Initiativ 5.1: Styrket støtte og oplysning gennem Forsvarsministeriet
 • Initiativ 5.2: Rådgivning om Forsvarsfonden gennem Erhvervsministeriet
 • Initiativ 5.3: Afklaring af regelgrundlag for forbehold gennem Udenrigsministeriet
 • Initiativ 5.4: Udbredelse af kendskab til muligheder og udfordringer ved Forsvarsfonden
 • Initiativ 5.5: Danske eksperter i EU-Kommissionens ekspertpulje
 • Initiativ 5.6: Sekundering af danske nationale eksperter


For en nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer, se handlingsplanens side 22-33.
 

National handlingsplan til fremme af danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond

 
Pressemeddelelse vedr. offentliggørelse af national handlingsplan

 
This page in English

Sidst opdateret 29-04-2020 - kl. 09:32

Interne links

Eksterne links