Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Illustration


Mangfoldighed

Mangfoldighed inden for Forsvarsministeriets område handler om øget effektivitet og bedst mulig opgaveløsning. En bred sammensætning af medarbejdere giver en bredere vifte af kompetencer til at løse opgaverne – både i Danmark og i de internationale missioner.

Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik 

Forsvarsministeriet arbejder med mangfoldighed, fordi forskellighed er en ressource og medvirker til bedre opgaveløsning.

Der er en gevinst at hente ved mangfoldighed: Vi bliver bedre til at nå vores mål – det gælder både Forsvaret og beredskabet.
 
Derfor skal sammensætningen af personalet inden for hele Forsvarsministeriets område være mangfoldig med hensyn til kønsfordeling, alderssammensætning, socialt ophav, etnisk oprindelse med videre.

Vi har iværksat en række mangfoldighedsinitiativer på Forsvarsministeriets område:
 
 • Rekrutteringstiltag for kvinder og etniske minoriteter
 • Lokale handlingsplaner for øget mangfoldighed
 • Undervisningen på Forsvarsakademiet understøtter mangfoldighedsledelse
 • Charter for ”Flere kvinder i Ledelse”
 • Tiltag mod krænkende adfærd
 • Ambassadørkorps i forbindelse med uddannelsesmesser og lignende
 • Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik

Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik blev offentliggjort 28. april 2011.

Politikken beskriver de udfordringer vi står over for, ridser de tiltag op, der allerede er i gang og lægger op til handling på en række områder.

Det primære fokusområde er rekruttering og fastholdelse af kvinder til den uniformerede del af ministerområdet og etniske minoriteter til både civile og uniformerede stillinger. Det er her, at ministerområdet har de største udfordringer, men også her hvor potentialet for at skabe forandring er størst.

Politikken skal føre til øget mangfoldighed ved at:
 
 • Sætte værdien af mangfoldighed på ledelsens dagsorden
 • Koordinere en strategisk mangfoldighedsindsats
 • Særligt styrke mangfoldighedsindsatsen i forhold til rekruttering, fastholdelse samt karriere- og talentudvikling af kvinder og etniske minoriteter

Download Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik
   

Fordele ved mangfoldighed

Eksempler på, hvorfor mangfoldighed gør vores opgaveløsning bedre: 

 

 • Når kvinder deltager i internationale missioner, kommer vi nemmere i kontakt med den kvindelige del af befolkningen. Danske kvinder kan fungere som rollemodeller for lokalbefolkningen og vise, at alle skal have samme muligheder.
 • Internationale missioner finder ofte sted i markant anderledes kulturer. Etniske minoriteter kan – som en del af vores missioner – ofte tilbyde en indsigt i og forståelse for andre kulturer.
 • Forskellige kompetencer fremmer læring, kreativitet og nytænkning.
 • Det skaber tillid og respekt i befolkningen, hvis vores sammensætning af medarbejdere også afspejler befolkningssammensætningen.
 • Forsvarsministeriets område konkurrerer med øvrige arbejdspladser i Danmark om de bedste medarbejdere. Derfor skal vi blive bedre til at rekruttere og fastholde den bedst kvalificerede arbejdskraft.

Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspriser

Myndigheder på Forsvarsministeriets område har to gange vundet MIA-prisen, der gives for mangfoldighed i arbejdslivet: