Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Solcelleanlæg i Oksbøl. Foto: Forsvaret


Miljø- og energi

Forsvarsministeriets indsats på miljø- og energiområdet fokuserer på at begrænse forurening og udledning med initiativer, der giver mening og effekt i Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning.

Forsvarsministeriets indsats på miljø- og energiområdet 

Forsvarsministeriet har siden 2012 haft grønne indsatser indenfor energi og miljø højt på koncernens dagsorden. Der rapporteres hvert år på, hvorledes vores grønne ambitioner omsættes til konkret virkelighed. Forsvarsministeriets koncern er en af Danmarks største virksomheder med etablissementer rundt i hele landet. Opgaveporteføljen i både ind- og udland kræver mange ressourcer, hvilket kan påvirke miljøet og medføre udledning af klimagasser. Forsvarsministeriet står derfor bag en grøn indsats via et strategiarbejde der går på tværs af hele koncernen.

Indsatsen på klima-, energi-, miljø- og naturområdet skal understøtte og ikke begrænse den operative indsats og behovet for ændringer i aktivitetsniveau. Samtidig skal det kunne betale sig at være grøn. Alle tiltag er selvfinansierede ud fra de ressourcebesparelser, der indgår i projektet.

Der udsendes hvert år en række rapporter, herunder en rapport om opfyldelse af de opstillede miljø- og energimål. Rapporterne er tilgængelige her på fmn.dk.
 

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø- og naturområdet.

Klimaforandringer, knappe energiressourcer samt beskyttelse af miljø og natur er generelt nogle af de væsentligste udfordringer i verden, hvilket afspejler sig i FN mål for en global bæredygtig udvikling. Danmark har tilsluttet sig målsætninger på klima-, energi-, miljø og naturområdet og det kræver fortsat en væsentlig indsats også på Forsvarsministeriets område, idet ministerområdet som anført udgør én af Danmarks største statslige virksomheder med et stort energiforbrug, mange miljøpåvirkende aktiviteter samt anvendelsen af unikke naturområder.

I Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik er der først og fremmest fokus på de af Forsvarsministeriets aktiviteter, som har væsentlige miljøpåvirkninger eller et væsentligt energiforbrug. Der er defineret følgende syv indsatsområder som udfoldes i politikken: 
 
 • Jord og grundvand
 • Energiforbrug
 • Luftemissioner
 • Spildevand og overfladevand
 • Støj og vibrationer
 • Natur
 • Ressourceforbrug
Her kan downloades Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik


Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020

Den operative opgaveløsning (Værnsfælles Forsvarskommandos, Hjemmeværnskommandoens og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning ude og hjemme) er i fokus i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020. Forsvarsministeriet ønsker at skabe bedre vilkår for miljø, natur og klima i forbindelse med løsningen af kerneopgaverne ved at begrænse omfanget af affald, opnå et lavere energiforbrug samt reducere påvirkningen af det omkringliggende økosystem, luft- og vandmiljø. Strategien er bygget op omkring otte fokusområder, som omfatter konkrete tiltag, der giver mening og effekt i den operative virksomhed. Samtidig videreføres indsatsen i støttestrukturen, altså bygninger, arealer, indkøb m.v.

Hovedfokusområderne for strategiperioden 2016-2020 er den operative virksomhed, støttevirksomheden samt det arktiske område og Christiansø.

Der er derudover identificeret yderligere fokusområder til understøttelse af det strategiske sigte:

 

 • Miljø- og energipolitik, miljø- og energiledelse samt klimaregnskab
 • Teknologi og vidensopbygning/data
 • Internationalt samarbejde
 • Adfærd og kommunikation

Her kan du læse mere
Læs mere om aktiviteterne i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020 og om status i den årlige Rapport for opfyldelse af mål i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi. Derudover udgiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse årligt Forsvarsministeriets Klimaregnskab.


This article in English

Miljø- og energistrategi

Statusrapporter og klimaregnskab

Årlige statusrapporter for Forsvarsministeriets grønne strategier.
 

 
På Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside kan du finde Forsvarsministeriets Klimaregnskab.