Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Danmark i NATO 
NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Foto: NATO
NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Foto: NATO

NATO - hjørnestenen i dansk sikkerhed 

NATO udgør det centrale forum for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitisk samarbejde og dialog på tværs af Nordatlanten. Alle beslutninger i NATO træffes i enighed efter det såkaldte ”konsensus-princip”. NATO har endvidere en dialog med en række partnere, herunder Rusland, Ukraine, Georgien, landene i Nordafrika, Mellemøsten, Golf-regionen samt internationale partnere.

NATO’s betydning for Danmark
NATO har siden 1949 udgjort en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Under den kolde krig var NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed. Efter den kolde krig har NATO sammen med bl.a. FN, EU og OSCE været et forum, hvorigennem Danmark har kunnet medvirke til at varetage sine sikkerhedspolitiske interesser, herunder medvirke til at udbrede fred, sikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

Det NATO, vi kender i dag, er fundamentalt anderledes end det NATO der blev etableret i 1949 med Den Nordatlantiske Traktat. Dels har en række udvidelser fordoblet antallet af medlemslande til i dag 29. Dels har afslutningen af den kolde krig betydet, at vi i Europa nok lever i en fredeligere region, men ikke nødvendigvis i en sikrere verden. Og den seneste udvikling i Ukraine har også vist, at der er behov for et stærkt, solidarisk og parat NATO.

I takt med at nye trusler er dukket op - eksempelvis international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og hybride trusler, har NATO fornyet sig, således at NATO har formået at bevare sit grundlæggende formål, men på en måde, så Alliancens afskrækkelsesprofil er tilpasset de nye udfordringer og trusler.
 
NATO’s strategiske koncept
NATO har siden den kolde krigs afslutning været i gang med en løbende reformproces for at tilpasse sig nye udfordringer. Truslerne omkring os ændrer sig. Det kræver, at NATO hele tiden fornyer og tilpasser sig. Det samme gælder de enkelte landes forsvar, der udgør grundstammen i NATO-alliancen. Derfor er moderniseringen af NATO en sag, som Danmark tillægger stor betydning.

NATO følger et Strategisk Koncept der beskriver det sikkerhedspolitiske landskab og angiver, hvilke typer opgaver NATO skal kunne løse. Det strategiske koncept tager højde for nye trusler og udfordringer som eksempelvis international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og hybride operationer. Samtidig skal NATO-landene arbejde med at skabe stadig mere effektive og deployerbare militære styrker i Alliancen. Det strategiske koncept er omsat til konkrete initiativer, der er med til at drive NATO fremad, så NATO kan imødegå og håndtere både nutidens og fremtidens udfordringer og trusler.

NATO’s militære samarbejde
Det militære samarbejde i NATO omfatter bl.a. opstilling af fælles hovedkvarterer og militære kapaciteter, udformning af tekniske standarder og fælles procedurer, fælles øvelser og ikke mindst fælles militære operationer.

NATO har bl.a. udført operationer i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Adriaterhavet, Middelhavet, Adenbugten, Indiske Ocean, Afghanistan samt i Libyen. Du kan læse mere om operationerne på NATO’s hjemmeside.


This page in English
Sidst opdateret 06-03-2020 - kl. 12:46

Interne links

Eksterne links