Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Illustration


Nordisk forsvarssamarbejde - NORDEFCO

De nordiske lande har en lang tradition for et tæt samarbejde – således også på det forsvarsmæssige område. Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

NORDEFCO

Det formaliserede samarbejde sker i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) og omfatter blandt andet militært samarbejde vedrørende: 
  
  • Operationer
  • Uddannelse og øvelser
  • Kapaciteter
  • Materiel
 
Formandskabet for NORDEFCO roterer mellem de fire nordiske lande Danmark, Finland, Norge og Sverige (Island deltager, men holder ikke formandskabet). Norge har formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde i 2018.

Dansk formandskab i 2016

Danmark ved Forsvarsministeriet havde senest formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO – Nordic Defence Cooperation) i 2016. De danske prioriteter for NORDEFCO i 2016 omfattede en styrkelse af den politiske dialog mellem landene og gennemførelse af følgende initiativer:

  • Et styrket samarbejde med lettere og øget adgang til hinandens respektive territorier med militære kapaciteter i fredstid via såkaldte ”Easy Access Declarations”. Aftalen blev underskrevet på ministermødet i København den 9. november 2016.
  • Konkrete drøftelser og tiltag vedrørende regionale sikkerhedsudfordringer med fokus på sikkerhedsrelaterede aktiviteter i det nordiske område.
  • Iværksættelse af fælles nordiske bidrag til FN’s indsats i Afrika, herunder opstille en nordisk rotationsordning af transportfly.
  • Styrkelse af det nordiske samarbejde om støtte til East African Security Force (EASF), således at enheden kan styrke den regionale sikkerhed.
  • Øge det nordiske samarbejde med henblik på at styrke FN’s indsats vedr. reformer af sikkerheds- og forsvarssektor, herunder i form af finansiel støtte samt deployering af rådgivere.

Øvrige NORDEFCO-projekter omfatter etablering og videreudvikling af sikker strategisk kommunikation mellem de nordiske lande, deling af radardata vedrørende luftovervågning, udbygning af alternative landingsbaser med mulighed for fx at lande med militære fly i hinandens territorier samt fælles nordiske øvelser og træningsaktiviteter.

Programme of the Danish NORDEFCO chairmanship 2016

Den danske afrapportering efter endt formandskab: NORDEFCO Annual Report 2016

”Nordisk” – et stærkt ”brand”

Udover samarbejdet mellem egne forsvar, har de nordiske lande i mange år samarbejdet om støtte til andre lande for at hjælpe med nødvendige reformer af deres forsvar. Det drejer sig blandt andet om de baltiske lande, Ukraine, Georgien og på Balkan.

Ligeledes yder de nordiske lande et meget efterspurgt bidrag til FN. I juni 2016 besluttedes det at indgå en nordisk rotationsordning for transportfly til FN’s mission MINUSMA i Mali. Bidraget vil bestå til udgangen af 2018 og har deltagelse af Danmark, Norge, Sverige, Belgien og Portugal.

This page in English