Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Foto: Forsvaret.
Foto: Forsvaret.

Danmarks veteranpolitik 

Danmarks veteranpolitik fra den 5. september 2016 er et tiltag, som udsprang af det servicetjek af veteranindsatsen, som blev igangsat med regeringsgrundlaget i juni 2015. Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de konkrete initiativer på veteranområdet. Resultaterne af indsatsen vurderes kontinuerligt for at sikre, at den fornødne effekt opnås. På den baggrund justeres initiativerne i forhold til de aktuelle behov.

Denne udgivelse erstatter veteranpolitik af 2010.


Servicetjek af veteranindsatsen 2016

Servicetjekket af veteranindsatsen blev indledt i september 2015. Deltagere fra Forsvaret, offentlige myndigheder samt faglige og frivillige organisationer, hvoraf mange selv er veteraner, bidrog med erfaringer og forslag til nye indsatser. Servicetjekket viste, at Danmark har en solid veteranindsats, der har afsæt i en videnskabelig og systematisk opfølgning på Forsvarets erfaringer og forskning. Veteranområdet kan fortsat udvikles og mange af idéerne og forslagene til nye indsatser realiseres som direkte følge af servicetjekket.


Veteranrapporten 2016

For at gennemføre servicetjek af veteranindsatsen nedsatte Forsvarsministeriet en arbejdsgruppe bestående af Forsvarsministeriet og Veterancentret. Arbejdsgruppen drøftede veteranindsatsen med Forsvarsministeriets underlagte myndigheder. Indsatsen overfor vores veteraner er ikke kun et anliggende for Forsvaret. Det er i høj grad et samfundsansvar, og derfor var arbejdsgruppen ligeledes i dialog med repræsentanter fra relevante ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, erhvervslivet samt frivillige og faglige organisationer. Resultatet af servicetjekket 2016 dokumenteres i denne rapport:

 

Veteranrapporten af 2010

Veteranrapporten 2010 dannede grundlag for den første veteranpolitik. Rapporten blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Forsvarskommandoen under formandskab af Forsvarsministeriet.

Danmarks veteranpolitik af 2010

Danmarks første veteranpolitik blev offentliggjort den 13. oktober 2010..

Evaluering af veteranpolitikken af 2013

I juni 2013 blev der i medfør af forsvarsforliget 2013-2017 gennemført en evaluering af Danmarks veteranpolitik 2010.

Evaluering af veteranhjem af 2014

Forsvarsministeriet evaluerede i 2014 Fonden Danske Veteranhjem.

Aftale om styrket indsats for de danske veteraner af 2014

Den 3. september 2014 indgik forsvarsforligskredsen en aftale om at styrke indsatsen for de danske veteraner.
Sidst opdateret 29-08-2019 - kl. 14:30

Fakta

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation.

Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Interne links

Eksterne links