Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

CBRNE-beredskabet

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Mandskab fra det statslige redningsberedskab iklædt kemikalieindsatsdragt med fuld åndedrætsbeskyttelse.
  Mandskab fra det statslige redningsberedskab iklædt kemikalieindsatsdragt med fuld åndedrætsbeskyttelse. (Foto: Beredskabsstyrelsen)

  CBRNE-beredskabet 

  Udviklingen i terrortruslen gør, at Danmark må tage højde for mulige terroranslag – også med anvendelse af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare midler samt med eksplosiver.

  Derfor har Danmark et såkaldt CBRNE-beredskab.
  • C står for kemisk
  • B står for biologisk 
  • R står for radiologisk 
  • N står for nukleart 
  • E står for eksplosivt

  Udbygget beredskab
  Regeringen ønsker at udbygge og videreudvikle beredskabet mod CBRNE-hændelser.

  Særlige ressourcer
  CBRNE-beredskabet er en samlebetegnelse for de særlige ressourcer (ekspertberedskaber), der udgør en overbygning til de eksisterende kommunale og statslige redningsberedskaber. Ekspertberedskaberne håndterer og/eller rådgiver øvrige aktører ved dagligdagens ulykker og ved større hændelser, herunder terrorhændelser.

  Ekspertberedskaberne består af:
  • Kemisk Beredskab (C), Nukleart Beredskab (N), der hører under Beredskabsstyrelsen
  • Center for Biosikring og Bioberedskab (B), der hører under Statens Serum Institut 
  • Statens Institut for Strålebeskyttelse (R), der hører under Sundhedsstyrelsen 
  • Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E), der hører under Den Værnsfælles Forsvarskommando

  Beredskabsstyrelsen har derudover tre såkaldte HazMat-hold (Hazardous Materials).

  Foruden de civile CBRN-beredskaber har Forsvaret et værnsfælles CBRN-kompagni, der hører under Den Værnsfælles Forsvarskommando.

  CBRNE-koordinationsudvalget
  Der blev i 2009 etableret et fælles civilt-militært CBRN-institut, som skulle varetage CBRN-specialopgaver relateret til sikkerhedsmæssige trusler.

  Instituttet havde til opgave at videreudvikle CBRN-området i relation til det aktuelle og forudseelige trusselsbillede. CBRN-instituttet skulle således varetage specialopgaver bl.a. i forbindelse med terrortrusler.

  I 2012 blev instituttet indplaceret i Beredskabsstyrelsen som CBRN-enheden, og i 2013 blev funktionen indlejret i Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.

  I forbindelse med oprettelsen af CBRN-instituttet blev der i 2010 nedsat et tværministerielt CBRN-koordinationsudvalg, der har til opgave at drøfte anbefalinger vedrørende udvikling og samarbejde på CBRN-området. I 2014 blev CBRN-koordinationsudvalget udvidet til også at omfatte eksplosivområdet, og udvalget blev omdøbt til CBRNE-koordinationsudvalget.
  Sidst opdateret 22-08-2017 - kl. 11:11

  Fakta

  CBRNE-terrortruslen har hidtil været meget begrænset.

  Indsatsberedskabet i forbindelse med dagligdagens ulykker og katastrofer håndteres af redningsberedskabet, politiet og relevante sektorberedskaber.

  Interne links

  Eksterne links