Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Dansk forsvarspolitik

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  p570
  P570 Knud Rasmussen. Skibet er navngivet efter den dansk/grønlandske polarforsker Knud Rasmussen.

  Dansk forsvarspolitik 

  Der findes ikke en entydig definition af ”dansk forsvarspolitik”. Det er dog almindeligt accepteret, at dansk forsvarspolitik har til formål at forsvare og fremme danske interesser. Forsvarspolitikken skal skabe rammerne og forudsætningerne for at Danmark, gennem det militære forsvar, kan bidrage til fred og sikkerhed, håndhæve dansk suverænitet og understøtte Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik.

  Et aktivt redskab
  Der er bred politisk enighed om, at ”Dansk forsvar grundlæggende har til formål at hævde det danske riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens, integritet og sikkerhed. Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse”. (citat fra forsvarsforliget 2013-2017).

  Forsvarets formål
  Af loven fra 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. anføres det, at: ”Forsvaret skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål:
   
  • at forebygge konflikter og krig, 
  • at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet, 
  • at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.”
  Sidst opdateret 15-09-2016 - kl. 13:38

  Fakta

  Dansk forsvarspolitik har til formål at forsvare og fremme danske interesser samt at understøtte dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

  Interne links

  Eksterne links