Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forebyggelse og rådgivning på beredskabsområdet

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Beredskabsstyrelsens kampagne ”Lær om Brand” - her demonstreret foran en skoleklasse
  Beredskabsstyrelsens kampagne ”Lær om Brand” - her demonstreret foran en skoleklasse

  Forebyggelse og rådgivning på beredskabsområdet 

  Formålet med forebyggelse er at mindske samfundets sårbarhed og dermed øge robustheden, især inden for energi-, tele-, it- og transportområdet.

    
  I de senere år har det forebyggende arbejde særligt fokuseret på brandområdet.  
   

  Fokus på skolerne
  Et vigtigt element i det forebyggende arbejde er informations- og kampagneaktiviteter til skolerne. Eksempelvis kan nævnes kampagnen ”Lær om Brand - Da legehuset brændte”, som retter sig mod de mindste skoleklasser.
   

  Brandsikkerhed
  I 2009 har Beredskabsstyrelsen udarbejdet nye regler for at forbedre brandsikkerheden på en række områder, herunder blandt andet vedrørende oplag af gasser, olieprodukter og andre brandfarlige væsker. Desuden er der løbende fokus på kommunernes anvendelse af de nye og mere fleksible brandsynsregler.
   

  Rådgivning til kommunerne
  Beredskabsstyrelsen yder løbende rådgivning til kommunerne omkring blandt andet de brandforebyggende regler. Eksempelvis har Beredskabsstyrelsen udarbejdet vejledninger på en række områder.

  National forebyggelsesstrategi
  Ifølge aftale om redningsberedskabet 2013 – 2014 skal der udarbejdes en national forebyggelsesstrategi. Formålet med strategien er, at styrke samfundets robusthed ved yderligere uddannelse og mere målrettet oplysning af borgere inden for redningsberedskabets kerneområder.

  Sidst opdateret 06-04-2016 - kl. 14:58

  Fakta

  ”Lær om Brand - Da legehuset brændte” og lignende materiale skal lære eleverne i børnehaveklasserne om ild og brand.

  Læs mere på brs.dk

  Interne links

  Eksterne links