Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forskning inden for forsvars- og sikkerhedspolitik

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Præsentation i Forsvarsakademiets gamle auditorium
  Præsentation i Forsvarsakademiets gamle auditorium

  Forskning inden for forsvars- og sikkerhedspolitik 

  Forsvars- og sikkerhedspolitisk forskning kan være med til at stimulere den offentlige debat, politiske overvejelser og forsvarets virkemåde. Flere institutter, uddannelsesinstitutioner og universiteter i Danmark beskæftiger sig med forsvars- og sikkerhedspolitisk forskning.

  Gennem forsvarsbudgettet finansierer Forsvarsministeriet en del af forskningen. For al denne forskning gælder det, at design og resultater er fuldstændigt uafhængige, og konklusionerne afspejler således ikke nødvendigvis Forsvarsministeriets synspunkter.

  Forsvarsakademiet
  Forsvarsakademiets (FAK) mission er, at uddanne officerer, der kan føre, lede, udvikle og støtte militære enheder i fred, konflikt og krig, at gennem forskning at generere militær viden, der understøtter uddannelsesvirksomheden og at formidle militær viden til gavn for Forsvaret og samfundet, samt for allierede og partnere. Forskningen sker inden for militære operationer, militær ledelse og organisation og militær strategi samt tværgående områder som krigsteorier og krigstænkning, identifikation af krigsteoriers aktualitet i nutidens og fremtidens konflikter og krigs- og militærhistorie i det 20. og 21. århundrede i en samfundsmæssig ramme og kulturforståelse i planlægning af militære operationer.
   
  Du kan læse mere om Forsvarsakademiet på Forsvarsakademiets hjemmeside og søge i Forsvarsakademiets forskningsdatabase efter konkrete emner.
   

   

  Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
  Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Forsvarsministeriet samarbejder om en række forsvars- og sikkerhedspolitiske studier. Emnerne formuleres i fællesskab, men selve forskningen er fuldstændigt uafhængig.
   
  Du kan læse mere om DIIS på www.diis.dk.
   

  Center for Militære Studier (CMS)
  Forsvarsministeriet har indgået et samarbejde med Københavns Universitet om oprettelsen af Center for Militære Studier (CMS), placeret ved Institut for Statskundskab under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. CMS udfører uafhængig strategisk forskning og samtidig betjener Forsvarsministeriet og forsvarsforligskredsen med analyser, undervisning og afholdelse af seminarer.
   
  Du kan læse mere om CMS på http://cms.polsci.ku.dk/.

  This article in English

  Sidst opdateret 06-01-2020 - kl. 09:56

  Fakta

  Du kan søge og downloade flere af Forsvarsakademiets publikationer og artikler her

  Interne links

  Eksterne links