Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Frivillig i Hjemmeværnet

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Soldat
  De frivillige i Hjemmeværnet løser mange forskellige opgaver

  Frivillig i Hjemmeværnet 

  Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation med cirka 48.000 medlemmer. Hjemmeværnets frivillige er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke, som består af ca. 16.000 medlemmer, og Hjemmeværnets Reserve på ca. 32.000 medlemmer. De frivillige er fortrinsvis organiseret i underafdelinger, som er placeret i hele Danmark. Dette er med til at gøre Hjemmeværnet landsdækkende.

  Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet - herunder opgaver, der støtter øvrige myndigheder i deres opgavevaretagelse. Hjemmeværnet stiller således sine kapaciteter til rådighed for hele samfundet og kan løse opgaver til lands, til vands og i luften. Hjemmeværnet har også bidraget til løsning af Forsvarets internationale opgaver – primært bevogtning - i Afghanistan og Kosovo.

  De frivilliges indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, herunder krise- og katastrofeberedskab, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken. De frivillige støtter ligeledes politiet, kommunerne, beredskabet, civile myndigheder og virksomheder i deres opgaveløsning. Støtten kan omhandle afspærring, eftersøgning, trafikregulering, beredskabsplanlægning og andre samfundsrelevante opgaver.

  Uddannelse af Hjemmeværnets frivillige
  De frivillige soldater uddanner sig primært lokalt eller ved Hjemmeværnsskolens decentrale uddannelsescentre. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnet, som er optaget i 2005 eller senere, en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.”
  Sidst opdateret 12-04-2017 - kl. 12:48

  Fakta

  Ca. 48.000 borgere er medlem af Hjemmeværnet, heraf er ca. 16.000 i den aktive styrke. Hjemmeværnet er landsdækkende og lokalt forankret.

  Interne links

  Eksterne links