Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Havmiljø og forureningsbekæmpelse

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Samarbejde mellem to fartøjer under havmiljøøvelse
  Samarbejde mellem to fartøjer under havmiljøøvelse

  Havmiljø og forureningsbekæmpelse  

  Forsvarsministeriet overtog pr. 1. januar 2000 ansvaret for den statslige maritime miljøovervågning og -håndhævelse og forureningsbekæmpelse.

  Disse tre overordnede havmiljøopgaver løses i dag af Værnsfælles Forsvarskommando og Søværnets Operative Kommando. 
   
  Havmiljøfokus
  I årene 2005 og 2006 blev havmiljøområdet udpeget som et særligt indsatsområde i Forsvarsministeriet. Man påbegyndte udarbejdelse af en risikoanalyse vedrørende olie- og kemikalieforurening i danske farvande.
   
  Sammenhæng mellem risiko og beredskab
  Forsvarsministeriet udsendte i april 2008 kapacitetsundersøgelsen på baggrund af blandt andet en risikoanalyse. Der er tale om en undersøgelse af det nationale havmiljøberedskab set i forhold til den risiko for forurening, der blev identificeret i risikoanalysen.

  Undersøgelsen danner grundlag for Forsvarsministeriets videre udvikling af havmiljøberedskabet. Eksempelvis er beslutningen om flytningen af to af Forsvarets miljøskibe fra København til Frederikshavn baseret på en af undersøgelsens anbefalinger.
   
  Internationalt samarbejde

  Som supplement til det nationale beredskab har Danmark indgået en række aftaler med sine nabolande omkring Nordsøen og Østersøen. Aftalerne vedrører primært beredskabssamarbejde ved forureninger til søs, for eksempel:

   

   

  Grønlands havmiljø
  I Grønland er forureningsbekæmpelse en delt opgave mellem selvstyret og den danske stat v/Forsvaret.

  Grønlands Selvstyre er ansvarligt for søterritoriet. Det vil sige de indre og de ydre territorialfarvande.

  Forsvaret ved Arktisk Kommando er ansvarligt på det åbne hav.

  Sidst opdateret 18-02-2019 - kl. 10:24

  Fakta

  Forsvaret forestår bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet.

  Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der forestår sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forureninger i havne.

  Interne links

  Eksterne links