Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Industrirelationer

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Fremtidig dansk fregat
  Fremtidig dansk fregat

  Industrirelationer 

  Forsvarsministeriet har (ifølge Forsvarsloven og Lov om Erhvervsfremme) til opgave at samarbejde med dansk forsvarsrelateret industri. Det er direktøren - den nationale materieldirektør - der repræsenterer forsvarsministeren over for dansk og udenlandsk industri. Den nationale materieldirektør er også chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

  Du kan læse mere om industrirelationer hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

  Industrisamarbejdsaftaler
  Når udenlandske leverandører ønsker at levere forsvarsmateriel til dansk forsvar, skal de indgå aftaler med Erhvervsstyrelsen. Aftalerne pålægger de udenlandske leverandører at placere ordrer hos danske virksomheder.

  Nordamerika
  Der er knyttet en forsvarsattache til danske ambassade i Washington, som tager sig særligt af forsvarsindustriområdet. Attacheen har til opgave at fremme dansk forsvarsrelateret industris interesser i Nordamerika.

  Forsvarets Materielnævn
  Forsvarsministeriet kan drøfte spørgsmål om blandt andet industrisamarbejde i Forsvarets Materielnævn, hvor Forsvarsministeriet, Forsvaret, Erhvervs- og Vækstministeriet, Eksportrådet, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark og arbejdsmarkedets parter deltager.

  Du kan se nævnets sammensætning nedenfor.
  Sidst opdateret 04-09-2018 - kl. 12:27

  Forsvarets Materielnævn

  Forsvarets Materielnævn er sammensat således:
   

  • Direktør, generalløjtnant Flemming Lentfer, national materieldirektør, FMI
  • Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen, FMI
  • Direktør Jan Werner Jensen, Hydrema A/S
  • Direktør Thomas Bustrup, DI
  • Direktør Frank Bill, DI
  • Underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime
  • Organisationssekretær Henrik Jensen, CO-industri
  • EU Chef Jens Boe Andersen, Dansk Metal
  • Kontorchef Camilla Hjermind, Erhvervsstyrelsen
  • Kontorchef Steen Thorsted, Eksportrådet, Udenrigsministeriet
  • Major Gorm Egebjerg Kristensen, Forsvarsministeriet
  • Oberstløjtnant Klaus Holtum Qvist, Værnsfælles Forsvarskommando
  • Oberstløjtnant Carsten Sandberg Hasenfuss, FMI
  • Nævnssekretær Martin Veirum, FMI

   
  Sekretariatsfunktionen varetages af Forsvarsministeriet departement og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) efter departementets bestemmelse herfor.
   

  Kontakt

  Virksomheder, der ønsker at sælge materiel til Forsvaret, skal kontakte FMI's Industrikontor

  Ved ønske om import/ eksport af våben og krigsmateriel skal der rettes henvendelse til Justitsministeriet

  Interne links

  Eksterne links