Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Internationale operationer og beslutning om deltagelse

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Militære styrkebidrag forebygger konflikter og krig i en række sammenhænge verden over.
  Militære styrkebidrag forebygger konflikter og krig i en række sammenhænge verden over.

  Internationale operationer og beslutning om deltagelse 

  Militære styrkebidrag er et væsentligt redskab i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Styrkebidrag kan bidrage til forebyggelse af konflikter og krig samt fremme demokrati og frihed i verden med respekt for menneskerettighederne.

  Hovedparten af Danmarks aktuelle internationale engagement udgøres af styrkebidragene i henholdsvis Afghanistan og Irak/Syrien.

  Endvidere bidrager Danmark med militære observatører i rammen af FN. Hertil kommer en række mindre bidrag i rammen af NATO eller koalitioner.

  Beslutning om deltagelse i internationale operationer
  Danmark har i det sidste årti kontinuerligt haft militære styrker udsendt til forskellige operationer rundt omkring i verden.

  En politisk beslutning
  Det er regeringen med inddragelse af Folketinget, som beslutter, om danske soldater skal udsendes til internationale operationer.

  Grundlovens § 19 fastlægger rammerne for beslutningen om udsendelse af soldater. Det fremgår bl.a., at regeringen ikke uden Folketingets samtykke kan sende danske styrker ud i en operation, hvor de eventuelt skal anvende magt mod fremmede stater. I praksis indhentes Folketingets samtykke normalt i alle de tilfælde, hvor danske styrker skal anvende magt for at løse deres opgaver.

  Folketingets samtykke indhentes ved en folketingsbeslutning. Ved øvrige udsendelser af danske soldater kan regeringen inddrage Det Udenrigspolitiske Nævn.

  Baggrund for beslutningen
  Beslutningen om udsendelse af militære styrkebidrag træffes på baggrund af en militær anbefaling fra Forsvaret og en trusselsvurdering af indsættelsesområdet, udarbejdet af Forsvarets Efterretningstjeneste.

  Forsvaret vurderer bl.a., om der er de fornødne ressourcer, herunder soldater og materiel, til at løse den konkrete opgave. Forsvaret kommer også med en anbefaling til, hvordan et muligt militært styrkebidrag kan sammensættes.

  This article in English
  Sidst opdateret 20-02-2020 - kl. 10:10

  Interne links

  Eksterne links