Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Krig/væbnet konflikt

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Piranha indsat i Afghanistan
  Piranha indsat i Afghanistan. Foto: Forsvaret.

  Krig/væbnet konflikt 

  Begrebet ”krig” anvendes typisk ikke længere i den folkeretlige terminologi, som Danmark og øvrige lande anvender om nutidens militære operationer.

  Ifølge Geneve-konventionerne, der er en del af den humanitære folkeret, taler man i stedet om, hvorvidt staten deltager eller er part i en ”væbnet konflikt” og om konflikten er international (dvs. en konflikt mellem to eller flere stater) eller ikke-international (dvs. af intern karakter).

  Væbnet konflikt
  Ved afgørelsen af, om der er tale om en væbnet konflikt, lægges vægt på de faktiske omstændigheder. Det har også betydning, om konflikten karakteriseres som en væbnet konflikt af kompetente internationale organisationer og organer samt af de involverede parter. Udenfor begrebet væbnet konflikt falder optøjer og sporadisk isolerede voldshandlinger.

  Konsekvensen af, at en stat deltager i en væbnet konflikt, er at bl.a. Geneve-konventionernes regler om væbnede konflikter og beskyttelse af ofrene gælder.

  Dansk deltagelse i konflikter
  Danmark deltager i øjeblikket i en intern væbnet konflikt i Afghanistan, Irak og Syrien. Danmark har herudover deltaget i internationale væbnede konflikter i bl.a. Kosovo i 1999, Afghanistan tilbage i 2002 og Libyen i 2011.

  Der er god grund til at være stolt af den indsats, som danske soldater har ydet og yder i disse konflikter.

  Men det danske forsvar yder også et stort arbejde for at hjælpe med til at forebygge konflikter og herved skabe grobunden for langsigtet stabilitet. Det danske forsvar deltager således i sikkerhedssamarbejde med andre lande og organisationer rundt omkring i verden.
  Sidst opdateret 29-08-2019 - kl. 14:26

  Fakta

  Begrebet ”krig” krævede oprindeligt ifølge folkeretten en egentlig krigserklæring. I dag bruges begrebet krig sjældent.

  Man taler ifølge Geneve-konventionerne i stedet om internationale eller ikke-internationale væbnede konflikter. Hvis en konflikt betegnes som en væbnet konflikt, gælder der særlige regler, som de deltagende parter skal overholde.

  Interne links

  Eksterne links