Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Krisehåndtering og krisestyringsøvelser

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Flere beredskabsaktører i aktion under øvelse. (Foto Hjemmeværnskommandoen)
  Flere beredskabsaktører i aktion under øvelse (foto: Hjemmeværnskommandoen)

  Krisehåndtering og krisestyringsøvelser 

  Alle myndigheder har til opgave at forebygge større ulykker og katastrofer samt fleksibelt kunne håndtere disse, når de måske alligevel indtræffer. Dette gælder eksempelvis Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og politiet.
   

  Krisestyringsorganisation
  Afhængigt af den enkelte trussel eller hændelse vil krisehåndteringen blive gennemført på et eller flere af følgende niveauer:
   

  • Skadesstedet
  • Lokale beredskabsstabe
  • Den nationale krisestyringsorganisation

   

  På skadesstedet koordineres den samlede beredskabsindsats af politiet.
   

  I hver af landets 12 politikredse er der under ledelse af politidirektøren etableret en lokal beredskabsstab, der skal koordinere større indsatser. I de lokale beredskabsstabe indgår der udover politiet faste repræsentanter fra Forsvaret og Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter.
   

  For at styrke den operative koordination mellem forsvar, politi og civile myndigheder i tilfælde af større hændelser og kriser i Danmark er der oprettet en national operativ stab, også kaldet NOST.
   

  Der er i centraladministrationen også etableret en krisestyringsorganisation, der på nationalt niveau skal forestå tværgående koordination mellem myndighederne. Den nationale operative stab vil ved større hændelser skulle referere til den nationale krisestyringsorganisation.  
   

  Krisestyringsøvelser
  Der gennemføres regelmæssigt øvelser for krisestyringsorganisationen på både lokalt og nationalt plan.
   

  Eksempelvis gennemføres der hvert andet år store nationale krisestyringsøvelser (KRISØV) med det formål at træne det nationale krisestyringsapparat. Her deltager de myndigheder, der i en reel krisesituation ville være en del af det samlede beredskab. 

  Nationalt Risikobillede
  Beredskabsstyrelsen har udarbejdet publikationen Danmarks nationale risikobillede, som peger på 13 hændelsestyper, som potentielt kan føre til større ulykker og katastrofer i Danmark.
  Læs om Nationalt Risikobillede 2017

  Sidst opdateret 13-03-2019 - kl. 15:45

  Fakta

  Af beredskabsloven fremgår det, at de enkelte ministre inden for hvert deres område skal planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker mv.

  Forsvarsministeren koordinerer planlægningen af den civile sektors beredskab på centralt niveau og gennemfører den del af planlægningen, som ikke er andre myndigheders ansvar.

  Interne links

  Eksterne links