Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Mål- og resultatstyring

  Indholdsområde

   
  Forlig og økonomi 
  De internationale missioner er en af de ydelser, som mål- og resultatstyringen fokuserer på.
  De internationale missioner er en af de ydelser, som mål- og resultatstyringen fokuserer på.

  Mål- og resultatstyring 

  Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater. Moderniseringsstyrelsen har udviklet et koncept for mål- og resultatstyring, som omhandler strategisk styring med resultater i fokus. Mål- og resultatstyring skal i Forsvarsministeriet sikre effektive styrelser, der leverer resultater og effekter ud fra politiske målsætninger. Formålet er at skærpe fokus på resultater gennem øget opmærksomhed på kerneopgaverne understøttet af få klare, strategisk prioriterede mål. I Forsvarsministeriet sætter den koncernfælles mission og vision rammerne for den strategiske styring.


  Hvad er en mål- og resultatplan

  Mål- og resultatplanen er en aftale mellem departement og styrelse om, hvilke faglige mål der skal indfries det kommende år. Mål- og resultatplanen er et kort og fokuseret dokument, som kobler den koncernfælles mission og vision med styrelsens strategiske målbillede og styrelsens mål, og består af et strategisk målbillede, konkrete mål og opfølgning. Det strategiske målbillede har et flerårigt, strategisk sigte og afspejler den politiske målsætning. Af det strategiske målbillede fremgår kort og præcist, hvad styrelsen vil opnå på længere sigt. Styrelsen udarbejder 5-10 mål, som relaterer sig til styrelsens kerneopgaver, og som samtidig understøtter indfrielsen af det strategiske målbillede for det pågældende år. Styrelsens arbejde med de konkrete mål i mål- og resultatplanen følges løbende, ligesom der ved årets afslutning følges op på samme i årsrapporten/årsberetningen.


  Hvem laver en mål- og resultatplan

  Alle styrelser under Forsvarsministeriet udarbejder årligt en mål- og resultatplan. Departementet deltager aktivt i udarbejdelsen af styrelsens mål- og resultatplan. Arbejdet med mål- og resultatplanen er forankret på toplederniveau. For at styrelsen kan levere de ønskede resultater, er det vigtigt, at mål- og resultatplanen og den strategiske retning heri også forankres hos styrelsens medarbejdere.

  Mål- og resultatplanen påtegnes af departementschefen og styrelsesdirektøren.


  Mål- og resultatplaner

  Forsvarsministeriets departement udarbejder mål- og resultatplaner med følgende styrelser: 
  Pdf'er åbner mål- og resultatplaner

   

  Sidst opdateret 07-04-2020 - kl. 09:56

  Interne links