Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Materiel - ministeriets rolle

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Materiel – Ministeriet fører overordnet tilsyn med dets myndigheders køb og drift af materiel.
  Ministeriet fører overordnet tilsyn med myndighedernes køb og drift af materiel.

  Materiel - ministeriets rolle 

  Forsvarsministeriet gennemfører tilsyn med materielområdet. Det sker primært på Forsvarets og Hjemmeværnets indkøb af større materiel og på driften af de større materielkapaciteter, eksempelvis:

  • Kampvogne
  • Inspektionsskibe
  • F-16 fly

  Formålet med tilsynet på materielområdet er overordnet at sikre, at Forsvaret og Hjemmeværnet anskaffer og driver materielprojekter på en økonomisk ansvarlig og operativ hensigtsmæssig måde. Tilsynet gennemføres eksempelvis som et systematisk kvartårligt tilsyn, der bl.a. danner grundlag for orienteringer af partierne bag forsvarsforliget, Forsvarsudvalget og Finansudvalget.

  Ved større indkøb af materiel til Forsvaret og Hjemmeværnet skal der indhentes finansiel hjemmel ved Folketingets Finansudvalg, i form af et aktstykke. Forsvarsministeriet er ansvarlig for at afstemme aktstykkets indhold med den overordnede politik på materielområdet i forhold til relevante parter, herunder forsvarsordførerne for partierne bag forsvarsforliget og Forsvarets Materielnævn (med medlemmer fra ministeriet, Forsvaret, Erhvervs- og Vækstministeriet, Eksportrådet, Forsvars- og Aerospaceforeningen i Danmark, Dansk Industri og arbejdsmarkedets parter).

  Programledelse
  I forbindelse med Forsvarets større strategiske materielanskaffelsesprojekter, eksempelvis indkøb af nye skibsbaserede helikoptere, kan der nedsættes en programledelse under Forsvarsministeriets formandskab og med repræsentanter fra underlagte myndigheder og styrelser. Programledelsen har ansvaret for de strategiske aspekter af den sam¬lede tilvejebringelse og implementering af den pågældende anskaffelse.

  Kvalitetssikring
  Som et led i styrkelsen af Forsvarets indkøb af større materiel er det besluttet at anvende ekstern kvalitetssikring pa større og komplicerede indkøb. Ministeriet fører tilsyn med, at den eksterne kvalitetssikring gennemføres.

  International udvikling
  Forsvarsministeriet følger den internationale udvikling pa materielområdet blandt andet ved at deltage i symposier, seminarer og briefinger m.v. Forsvarsministeriet deltager også på regelmæssig basis i relevante internationale udstillinger af forsvarsmateriel.
  Sidst opdateret 30-01-2019 - kl. 09:39

  Fakta

  Forsvaret bruger i gennemsnit mere end 5 mia. kr. om året til at købe nyt materiel og til drift af det eksisterende.

  Interne links

  Eksterne links