Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militærmanual

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Military Working Dog leder efter sprængstoffer og bidrager til sikkerhed. Photo: Forsvaret.
  Military Working Dog leder efter sprængstoffer og bidrager til sikkerhed. Foto: Forsvaret.

  Militærmanual 

  Den 2. september 2016 udkom den første danske militærmanual om folkeret for danske væbnede styrker i internationale militære operationer.

  Arbejdet med militærmanualen har været omfattende og har involveret mange personer både i og uden for Forsvaret.

  Manualen beskriver den overordnede folkeretlige referenceramme, og danner rammen for planlægningen og gennemførelsen af Forsvarets deltagelse i internationale operationer. Manualen samler således de gældende regler, fortolkninger og praksis inden for den humanitære folkeret og krigens love, og kan fungere som en lærebog for især Forsvarets planlægningsstabe, chefer og militærjurister.

  Som supplement til manualen vil Forsvaret fortsat udarbejde missionsspecifikke direktiver, når Forsvaret udsender enheder fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete internationale operation.

  Militærmanualen foreligger i en elektronisk version og på engelsk (Military Manual in English) på Forsvarets hjemmeside. Den blev lanceret som bog den 20. december 2016. 

  Danmark slutter sig med udgivelsen til en gruppe af lande, der har udarbejdet militærmanualer, som bl.a. omfatter USA, Storbritannien, Canada, Tyskland, Holland og Norge.
   
  Baggrund
  Det blev i Forsvarsforliget 2010-2014 besluttet, at der for yderligere at styrke Forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love skulle udarbejdes en dansk militærmanual på området.

  En projektgruppe under Forsvarskommandoen brugte tre år på at samle udkastet til militærmanualen. Projektgruppen refererede til en særlig styregruppe under ledelse af chefen for operationsstaben i Forsvarskommandoen med repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Forsvarsakademiet og Forsvarsministeriets Auditørkorps.

  Udkastet til militærmanualen var desuden i ekstern høring hos de faglige personelorganisationer, universiteter og civilsamfundsorganisationer med henblik på indarbejdelse af eventuelle bemærkninger forud for militærmanualens endelige godkendelse. Læs pressemeddelelse fra 2016 om høringen 


  This page in English
  Sidst opdateret 14-05-2020 - kl. 10:17

  Interne links

  Eksterne links