Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

NATO’s træningsmission i Irak (NMI)

  Indholdsområde

   
  Internationale operationer 
  Foto: Forsvaret.
  Foto: Forsvaret.

  NATO’s træningsmission i Irak (NMI) 

  Hvad er NATO Mission Iraq?

  På baggrund af en anmodning fra den irakiske regering, besluttede regeringsledere på NATO topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette trænings- og mentorerings missionen NATO Mission Iraq (NMI), der supplerer og understøtter koalitionens træningsindsats i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR).

  Siden oktober 2018 har missionen været under canadisk ledelse, og består pt. af op til ca. 500 stabsofficerer, rådgivere og støttepersonel fra allierede NATO-lande samt Australien, Finland og Sverige.

  Missionen fokuserer på at støtte irakerne i en reformering af den irakiske sikkerhedssektor og bidrage til kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker med henblik på at forhindre udbredelsen af terrorisme og sikre langvarig stabilitet i Irak. Konkret bidrager missionen med rådgivning om opbygning af vedvarende, transparente, inkluderende og effektive nationale sikkerhedsstrukturer til det irakiske forsvarsministerium, herunder støtte til og gennemførelse af instruktøruddannelser på de irakiske militære uddannelsesinstitutioner. Derudover rådgives også elementer af det nationale sikkerhedsråd.

  Træningsaktiviteterne udføres i Baghdad, Tajji og Besmaya, og det er målsætningen, at irakerne på sigt selv skal overtage og udføre opgaveløsningen.
   

  Danmarks ledelse af NATO Mission Iraq

  Danmark støtter op om en større rolle til NATO og skal efter planen overtage ledelsen af NATO’s mission i Irak fra udgangen af 2020 og frem til midten af 2022.

  Danmark overtager opgaven efter Canada. Udover at varetage ledelsen vil Danmark bidrage med en stab samt et sikrings- og eskortebidrag. Dertil kommer et helikopterbidrag på op til tre helikoptere fra maj 2021 og et år frem. I alt sendes omkring 210 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen.
   

  FAKTA: NATO’s mission i Irak

  Siden oktober 2018 har en række allierede NATO lande samt Australien, Sverige og Finland bidraget til NATO Mission Iraq (NMI).

  Gennem en trænings- og kapacitetsopbyggende indsats, har missionen fokuseret på at styrke de irakiske sikkerhedsstyrker og de militære uddannelsesinstitutioner.

  På nuværende tidspunkt bidrager Danmark med fire soldater til NATO’s træningsmission på permanent basis, samt med en række mobile træningshold. Også EU og FN bidrager til træningsindsatsen i Irak gennem henholdsvis EU Advisory Mission in Iraq (EUAM Iraq) og United Nations Assistance Mission for Iraq (UMAMI).

  This article in English
  Sidst opdateret 04-03-2020 - kl. 13:53

  Interne links

  Eksterne links