Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa)

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Hofburg – hovedsæde for OSCE i Wien, Østrig. (OSCE/Sarah Crozier)
  Hofburg – hovedsæde for OSCE i Wien, Østrig. Foto: OSCE/Sarah Crozier.

  OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) 

  OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) er verdens største regionale sikkerhedsorganisation. 57 lande deltager i OSCE – fra Nordamerika, Europa og Centralasien. Organisationen beskæftiger sig primært med konfliktforebyggelse, krisestyring og postkonflikthåndtering. Det danske forsvar har udsendt en militærrådgiver til den danske OSCE-mission i Wien. Den danske regering afleverer hvert år en redegørelse om arbejdet i OSCE til Folketinget.

  OSCE fokuserer på en lang række områder som fx våbenkontrol, tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, menneskerettigheder, valgobservationer, nationale minoriteter samt terrorisme.

  OSCE har hovedsæde i Østrigs hovedstad Wien, og har endvidere kontorer i Geneve, København, Haag, Prag og Warszawa. OSCE beskæftiger ca. 550 ansatte. Dertil kommer ca. 2.400 ansatte i OSCE’s missioner og feltoperationer i Sydøsteuropa, Kaukasus og Centralasien.

  I rammen af OSCE forvaltes i øvrigt CFE-traktaten (traktaten om konventionelle styrker i Europa), Open Skies-traktaten (traktaten om retten til gensidige overflyvninger) samt Wien-dokumentet om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger. Aftalerne bidrager til åbenhed og militær stabilitet i det europæiske område.

  OSCE vedtog den 21. marts 2014 at nedsætte en særlig monitoreringsmission (SMM) ifm. konflikten i Ukraine. Mandatet muliggjorde udsendelse af op til 500 civile observatører til 9 udvalgte ukrainske regioner samt Kiev. Den udsendte observatørmission har bl.a. til formål at observere og rapportere om sikkerhedssituationen og om menneskerettigheds- og minoritetsspørgsmål. Siden er loftet for antallet af observatører blevet hævet til 1000.

  Under rammen af OSCE SMM er der løbende blevet gennemført såkaldte Wien-dokument besøg/inspektioner i Ukraine.

  Danmark har bidraget med 10.5 mio. kr. til OSCE’s monitoreringsmissionen og udsender op til 20 observatører til missionen. Under rammerne af Wien-dokumentet leder og deltager Danmark endvidere løbende i inspektioner i særligt det østlige Ukraine.

  This article in English
  Sidst opdateret 21-01-2019 - kl. 13:05

  Fakta

  OSCE er verdens største regionale sikkerheds-organisation. De 57 deltagerlandes territorium omfatter landterritoriet fra Vancouver i Canada til Vladivostok i det østlige Rusland.

  Interne links

  Eksterne links