Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Opgaver i Arktis og Nordatlanten

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN af KNUD-klassen i grønlandsk farvand
  Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN af KNUD-klassen i grønlandsk farvand

  Opgaver i Arktis og Nordatlanten 

  Forsvarets aktiviteter i og omkring Grønland og Færøerne ledes fra Arktisk Kommando. Arktisk Kommando blev oprettet d. 31. oktober 2012, da Grønlands Kommando og Færøernes Kommando blev sammenlagt til én kommando. Arktisk Kommando har hovedkvarter i Grønlands hovedstad Nuuk i Sydvestgrønland. Derudover består Arktisk Kommando af et mindre forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne.

  Forsvarets primære opgaver i og omkring Grønland og Færøerne er farvandsovervågning og suverænitetshævdelse. Derudover løses en række opgaver som eksempelvis fiskeriinspektion, støtte til videnskabelige ekspeditioner, ammunitionsrydning samt patruljering med inspektionsskibe og -fartøjer. I Grønland varetager Forsvaret desuden opgaver som eftersøgnings- og redningstjeneste, søopmåling, miljøovervågning og forureningsbekæmpelse.

  Forsvaret har mandskab placeret på Station Nord, som er verdens nordligste base (Nordgrønland), Luftgruppe Vest i Søndre Strømfjord/Kangerlussuaq (Vestgrønland), Forsvarets Vagt i Mestersvig (Østgrønland) og et forbindelseselement på Thulebasen (Nordvestgrønland). Derudover varetager SIRIUS slædepatruljens omkring 12 mand suverænitetshævdelse og politimyndighed i verdens største nationalpark, som stort set dækker hele det nordøstlige Grønland. Slædepatruljen SIRIUS er stationeret på Daneborg.

  I det nuværende forsvarsforlig er det besluttet, at forsvarets opgaveløsning i Arktis skal styrkes som følge af den øgede aktivitet i Arktis. Således har Forsvaret allerede iværksat anskaffelse af et nyt og moderne inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen samt ni skibsbaserede væsentlig mere kapable SEAHAWK-helikoptere til erstatning for de aldrende LYNX-helikoptere. De nye skibsbaserede helikoptere vil bl.a. kunne operere fra inspektionsskibene, som er indsat i Kongerigets arktiske egne.

  Derudover har Forsvaret iværksat etableringen af en arktisk beredskabsstyrke, som skal kunne supplere forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt situationsbestemt kunne bistå andre myndigheder i Grønland. Den arktiske beredskabsstyrke vil ved aktivering blive sammensat af kapaciteter fra hele ministerområdet (fly, skibe, enheder fra Beredskabsstyrelsen m.fl.), der ellers til dagligt løser andre operative opgaver i eksempelvis Danmark eller i forbindelse med internationale operationer.

  Fremtiden – Forsvarsministeriet vil styrke sin opgaveløsning i Arktis
  Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis bevirker en øget geografisk tilgængelighed, hvilket bl.a. resulterer i voksende opmærksomhed på udvinding af naturressourcer samt generel større kommerciel og videnskabelig aktivitet i Arktis. Den øgede tilgængelighed forventes i de kommende år at muliggøre øget økonomisk aktivitet i Arktis i form af bl.a. øget udvinding af mineraler og fossile brændstoffer, fiskeri samt turisme.

  En forudsætning for at realisere den arktiske regions mange potentialer ligger i en fortsat stabil politisk udvikling i Arktis. Som det fremgår af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020, lægger Kongeriget til grund, at udfordringerne i Arktis skal forvaltes på basis af internationale retsprincipper for at sikre et fredeligt, sikkert og samarbejdende Arktis. I forlængelse heraf tager Kongerigets sikkerhedspolitiske tilgang til Arktis udgangspunkt i en overordnet målsætning om at forebygge konflikter og undgå militarisering af Arktis. Således har Forsvaret et godt internationalt samarbejde med flere arktiske nationer.

  Selv om Arktis er en region præget af fred og samarbejde, vil der fortsat være behov for at håndhæve rigets suverænitet, ikke mindst i lyset af den ovennævnte stigning i aktivitet i hele regionen.

  Udviklingen i Arktis vil derfor på en række områder også stille ændrede og øgede krav til Forsvarsministeriets opgaveløsning. Forsvarsministeriet har derfor gennemført en omfattende analyse af ministerområdets fremtidige opgaveløsning i Arktis.

  Analysen peger på, at opgaveløsningen kan styrkes i tre hovedspor:
  • Overvågning
  • Kommando, kontrol og kommunikation
  • Operative indsatsenheder

  Analysen omfatter alle myndighedsområder under Forsvarsministeriet og er gennemført med inddragelse af grønlandske og færøske myndigheder.

  Analysen kan læses her Forsvarsministeriet fremtidige opgaveløsning i Arktis

  This article in English
  Sidst opdateret 17-02-2020 - kl. 12:59

  Fakta

  Rigsfællesskabets territorium i Arktis og Nordatlanten overvåges og suverænitetshævdes af Arktisk Kommando.

  Forsvaret har ca. 80 ansatte udstationeret på Grønland inklusiv 5 ansatte på Færøerne. Dertil kommer ansatte ombord på de inspektionsskibe og fartøjer, der patruljerer i de nordatlantiske og arktiske farvande året rundt.

  Interne links

  Eksterne links