Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Samfundets samlede beredskab (totalforsvaret)

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Totalforsvaret skal minimere kaos og usikkerhed
  Totalforsvaret skal minimere kaos og usikkerhed i krisesituationer.

  Samfundets samlede beredskab (totalforsvaret) 

  Formålet med samfundets samlede beredskab er at sikre en effektiv og koordineret indsats af samfundets samlede ressourcer i forbindelse med kriser, katastrofer eller større hændelser. Hensigten er at opretholde vitale samfundsfunktioner og beskytte befolkningens liv og ejendom.
   

  Nye risici og trusler
  Danmark står i dag over for et risiko- og trusselsbillede, hvor nye asymmetriske, dynamiske og uforudsigelige trusler er kommet til. Derfor er der behov for at fokusere på, hvordan samfundets ressourcer løbende tilpasses for at imødegå de nye udfordringer.

  Hvordan kan Forsvarets og Hjemmeværnets ressourcer støtte det civile samfund i tilfælde af større hændelser og ulykker, eksempelvis ved større oversvømmelser eller ved olieforureninger i danske farvande?
   

  Et velfungerende beredskab
  Vi har et robust samfund og et velfungerende og sammenhængende beredskab i Danmark. Til dato har vi håndteret de udfordringer, som vi har stået over for. Et moderne samfund som det danske må til stadighed arbejde på at reducere sårbarheden og øge robustheden for at kunne modstå de nye udfordringer og risici, som fremtiden eventuelt vil stille samfundet over for. Beredskabets kapaciteter skal derfor fremadrettet fortsat justeres i takt med samfundets udvikling.

  This page in Danish

  Sidst opdateret 15-03-2019 - kl. 11:03

  Fakta

  Samfundets samlede beredskab er et samarbejdsbegreb, som omfatter Forsvarets myndigheder, Hjemmeværnet og enheder samt ressourcer fra politiet, Redningsberedskabet og den civile sektors beredskab.

  Interne links

  Eksterne links