Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Stabilisering – gennem samtænkte indsatser

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Danske instruktører gennemgår en opgave, som irakiske enheder skal løse på Al Asad luftbasen i Irak.
  Danske instruktører gennemgår en opgave, som irakiske enheder skal løse på Al Asad luftbasen i Irak. Foto: Forsvaret.

  Stabilisering – gennem samtænkte indsatser 

  Danske soldater er indsat i mange forskellige konfliktområder internationalt. Indsættelsen af militære styrker kan dog ikke stå alene i forhold til at skabe stabilitet i konflikt- og krigshærgede lande. Det kræver skræddersyede indsatser med inddragelse af alle relevante redskaber fra værktøjskassen.

  At tænke langsigtet og arbejde for fred og stabilitet, herunder kapacitetsopbygning, på flere fronter er et helt nødvendigt fundament for udvikling og varig fred. Derfor har Danmark styrket sit fokus på at samtænke sine indsatser i konfliktområder. Den danske tilgang til stabilisering er samlet i rapporten om Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter, som bl.a. beskriver danske erfaringer med og eksempler på samtænkte stabiliseringsindsatser og forskellige danske myndigheders bidrag hertil.

  Læs politikken i rapporten Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter

  Stabiliseringspolitikken sætter retningen for fremtidige danske indsatser, således de bliver mere helhedsorienterede både tematisk og geografisk. Der vil i disse engagementer være særligt fokus på forebyggelse og konfliktopfølgning såvel som sikringen af national og regional forankring i indsatserne.

  Freds- og Stabiliseringsfonden
  Midlerne til stabiliseringsaktiviteter kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Fonden råder over mere end 500 mio. kr. i 2020 og består af udviklingsbistand såvel som ikke-udviklingsbistand. Udmøntning af indsatser inden for Freds- og Stabiliseringsfonden planlægges ofte i programmer af flere års varighed og administreres af en tværministeriel samtænkningsstruktur bestående af embedsmænd. Det skaber de bedste muligheder for synergi og sammenhæng i bredden af danske civile og militære indsatser. Under Freds- og Stabiliseringsfonden gennemføres større regionale programmer i bl.a. Ukraine, Irak-Syrien, Østafrika, Afghanistan og Sahel. Derudover gennemføres en række mindre indsatser.

  Samtænkningsstruktur
  Samtænkningsstrukturen samler repræsentanter fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet – og andre ministerier, når behovet viser sig – i en interministeriel styregruppe. Styregruppen mødes 5-8 gange årligt.

  Styregruppen bliver serviceret af et tværministerielt sekretariat, hvor embedsmænd fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet arbejder på fælles oplæg til styregruppen. Det skal sikre, at indsatserne tænkes sammen allerede fra de første faser af planlægningen. Samtænkningsstrukturen udgør den institutionelle og strategiske ramme i de danske stabiliseringsindsatser, men der foregår desuden samtænkning på andre niveauer samt direkte mellem forskellige aktører. 

  Forsvarets bidrag til kapacitetsopbygning
  Forsvaret bidrager til at skabe langsigtet stabilitet rundt omkring i verden gennem bl.a. militær kapacitetsopbygning – altså hjælp til opbygning af modtagerlandenes evne til at tage vare på egen sikkerhed. Det kan eksempelvis ske ved udsendelse af danske militærrådgivere eller ved at danske enheder støtter med uddannelse og træning af modtagerlandenes væbnede styrker.

  Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet støtter bl.a. Ukraine, Georgien, Østafrika og Afghanistan med at opbygge landenes egne kapaciteter til at bidrage til stabilitet og sikkerhed. Det sker gennem bilateralt samarbejde eller i multilateralt f.eks. i regi af NATO, det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO) eller det nordisk-baltiske kapacitetsopbygningssamarbejde (NBAP).

  This article in English
  Sidst opdateret 19-05-2020 - kl. 08:58

  Fakta

  Samtænkning betyder for eksempel en samlet planlægning og tilrettelæggelse af de danske civile og militære bidrag i et indsatsområde.

  Danmark har gennem de senere år bidraget aktivt til, at samtænkning er rykket helt frem på den internationale dagsorden.

  Interne links

  Årsrapporter

  Eksterne links