Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Statens Istjeneste

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Isbryderne Danbjørn, Isbjørn og Thorbjørn
  I januar 2013 blev Søværnets tre isbrydere sat til salg

  Statens Istjeneste 

  Statens Istjeneste blev nyordnet den 4. december 2012 ved lovændring, der førte til lov om beredskab for isbrydning. Lovændringen blev gennemført med et bredt politisk flertal.

  Med loven erstattes statens rolle som udførende part i relation til isbrydning med et offentlig-privat samarbejde mellem staten og det maritime erhverv, hvor selve isbrydningen udliciteres gennem en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. Gennem kontraktindgåelse forpligter en eller flere private operatører sig til at stille med et passende isbrydningsberedskab i udvalgte farvande (beredskabsområder), hvor isdannelsen erfaringsmæssigt er til størst gene for skibsfarten. Forsvaret har derudover mulighed for i løbet af issæsonen at etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande såfremt isforholdene tilsiger dette. Ansvaret for isbrydning i og omkring havnene påhviler havnene. Øvrig assistance kan rekvireres via en database.

  Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag til forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret viderefører indtil videre ismeldetjenesten, ligesom Søværnets Operative Kommando står for den daglige drift af istjenesten, herunder koordination af isbrydningsindsatsen, gennemførelse af udbud af beredskabskontrakter, drift af database over isbrydningskapaciteter samt opkrævning af isafgiften.

  I forlængelse af nyordningen af Statens Istjeneste er de tre statslige isbrydere blevet udfaset.
  Sidst opdateret 28-01-2016 - kl. 09:46

  Interne links

  Eksterne links