Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen mod pirateri og anden maritim kriminalitet

  Indholdsområde

   
  Viden om pirateri 
  ESBERN SNARE´s indsatshold gennemfører aktion mod formodede pirater, som overgav sig uden kamp
  ESBERN SNARE´s indsatshold gennemfører aktion mod formodede pirater, som overgav sig uden kamp.

  Indsatsen mod pirateri og anden maritim kriminalitet 

  Danmark har siden 2008, hvor truslen fra pirateriet ved Østafrika for alvor tog til, leveret markante bidrag til den internationale indsats for at imødegå pirateriet og øge sikkerheden til søs i farvandet ud for Afrikas Horn.

  Baggrunden for den danske indsats mod pirateri er, at Danmark, som en stor søfartsnation, har en særlig interesse i at bekæmpe pirateri. Det er en vigtig udenrigspolitisk prioritet for Danmark at bidrage til at styrke den maritime sikkerhed for den civile skibsfart i udsatte områder.

  Ud over den militære indsats, som er ydet fra dansk side, bidrager Danmark også til at løse de bagvedliggende årsager til pirateri via kapacitetsopbygning i Øst- og Vestafrika. Den danske indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet er således også rettet mod Guineabugten ved Afrikas vestkyst. Her har pirateri og væbnet røveri til søs givet anledning til stigende bekymring gennem de senere år.

  Den succesfulde samtænkte danske indsats har – foruden Forsvarsministeriet – omfattet og omfatter fortsat en række danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, Justitsministeriet samt Erhvervsministeriet, såvel som et samarbejde med det maritime erhverv.

  Danske initiativer til bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet fremgår af
  Prioritetspapiret for Danmarks indsats for 2019-2022.
  Prioritetspapiret er oversat til engelsk: Prioritypaper for the Danish efforts to combatpiracy and other types of maritime crime 2019-2022.

  Den militære indsats
  I 2007 blev tre skibe fra United Nations World Food Programme (WFP) med nødhjælp til Somalia forsøgt kapret af pirater i farvandet ved Afrikas Horn, og derfor besluttede Frankrig i november samme år at ledsage skibe med nødhjælp. I 2008 overtog Danmark på fransk anmodning opgaven med ledsagelsen af skibene. Det danske inspektionsskib THETIS ledsagede i alt fire WFP under udsendelsen, og de undgik dermed at blive udsat for kapringsforsøg fra pirater. Denne indsats blev startskuddet for Forsvarets mangeårige indsats for at styrke sikkerheden for den civile skibsfart ud for Afrikas Horn.

  Forsvaret har i perioden fra 2008–2015 flere gange udsendt skibsbidrag til den multinationale maritime koalitionsstyrke Combined Maritime Forces (CMF) Task Force 150 og 151 samt NATO’s antipiraterioperation Ocean Shield, der afsluttedes i december 2016. Danmark har endvidere i perioder varetaget kommandoen over hhv. Ocean Shield og CMF’s Task Force 151. Danmark bidrager fortsat til CMF med stabsofficerer.

  Foruden skibsbidrag har Forsvaret jævnligt haft udsendt Challengerfly til overvågning af kysten ud for Somalia. Det seneste Challengerbidrag var udsendt i maj-juni 2017.

  Du kan læse mere om Forsvarets indsats på Forsvarets hjemmeside.

  Forsvarets kapacitetsopbygning i Østafrika
  Parallelt til den mere operative indsats har Danmark tillagt opbygningen af den lokale kapacitet en væsentlig prioritet. I Østafrika yder Danmark således fortsat et kapacitetsopbygningsbidrag med henblik på at undgå, at pirateriet genopblusser, og for at sikre at landene i regionen i højere grad selv kan bidrage til at løse de regionale sikkerhedsudfordringer. Den danske indsats omfatter bl.a. et bilateralt samarbejde med den kenyanske flåde, hvortil Forsvaret har udsendt en maritim rådgiver.

  Forsvarets indsats i Guineabugten
  Mens de fleste angreb ud for Afrikas Horn fandt sted i internationalt farvand, så finder de fleste angreb i Guineabugten sted inden for landenes territorialfarvand. Det betyder, at angreb inden for de berørte staters territorialfarvand først og fremmest er et nationalt og regionalt anliggende, hvilket fordrer regionale og nationale tiltag.

  Forsvarets indsats er derfor i første omgang primært rettet mod kapacitetsopbygning af lokale sikkerhedsstyrker. Blandt andet har danske specialoperationsstyrker støttet uddannelse af partnerenheder fra Nigeria og Cameroun med henblik på at styrke deres evne til at imødegå pirateri og anden kriminalitet til søs. Endvidere har Danmark udsendt en maritim militærrådgiver til Nigeria

  Her kan du kan læse mere om indsatsen ved Vestafrika.

  This article in English
  Sidst opdateret 20-02-2020 - kl. 14:21

  Interne links

  Eksterne links

  Internationale links