Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Frontex - European Border and Coast Guard agency

  Indholdsområde

   
  Viden om Frontex 
  FRONTEX – Kystovervågning i Grækenland fra land. Foto: Forsvaret.
  FRONTEX – Kystovervågning i Grækenland fra land. Foto: Forsvaret.

  Frontex - European Border and Coast Guard agency 

  Det europæiske grænse og kystvagtagentur, i daglig tale Frontex (af fransk: frontier extérieur), blev etableret i 2005 som en del af Schengen samarbejdet.

  Opgaven for Frontex består i at håndtere og koordinere indsatsen om EU’s ydre grænser. Denne opgave løses i samarbejde med en række andre EU agenturer, herunder EUROPOL (politi), EASO (asyl), EFCA (fiskeri), EMSA (maritim sikkerhed) m.fl.

  Med udgangspunkt i en overordnet mission ”together with the Member States, we ensure safe and well-functioning external borders providing security” har Frontex til opgave at adressere migrationsmæssige udfordringer, grov grænseoverskridende kriminalitet (smugling, trafficking og terrorisme) samt identificere mulige fremadrettede trusler mod EU’s ydre grænser. Frontex Joint Operations omfatter tre grænsetyper – sea, land og air. De bidrager alle til grænsekontrol, registrering af migranter og Search And Rescur (SAR).

  Overordnet løser Frontex grundlæggende tre operative opgaver: 
  • Gennemfører sårbarheds- og risikoanalyser mhp. at understøtte indsatsen imod ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet. 
  • Koordinerer og organiserer operationer i de EU medlemslande, der rejser behov herfor. 
  • Understøtter medlemslandenes operationer vedr. tilbagesendelser til oprindelseslande for personer, der ikke bliver meddelt ophold inden for EU.
  Frontex støtter værtsnationerne med gennemførelse af operationer i Middelhavsområdet og på Balkan.
   

  Bidrag i 2019

  Myndigheder inden for Forsvarsministeriets ressort bidrager i 2019 med følgende kapaciteter til Frontex Joint Operations:
    
  • Et Challengerbidrag fra Flyvevåbnet til Joint Operation Themis i Italien, der er indsat i marts måned. Derudover er Challenger-kapaciteten også tilmeldt på 10 dages beredskab til Frontex hurtige udrykningsstyrke i perioden 1. januar til 30. juni 2019 mhp. indsættelse ved en pludselig opstået flygtningekrise. 
  • Et bidrag med Hjemmeværnets DEFENDER-fly, der vil være indsat i august måned i Joint Operation Indalo i Spanien. 
  • Et køretøj med termisk udstyr fra Kystredningstjenesten, der er indsat i perioden 1. februar til 31. juli til støtte for Joint Operation Poseidon i Grækenland på den græske ø Kos. 
  • Et patruljebådsbidrag fra ca. medio 2019, der vil være indsat til støtte for Joint Operation Poseidon i Grækenland på den græske ø Kos. 
  • Et personelbidrag, svarende til ca. 13 årsværk, der primært består af personel, der optager fingeraftryk på ankomne flygtninge og migranter i hhv. Spanien, Italien og Grækenland.

   

  Tidligere bidrag

  Myndigheder inden for Forsvarsministeriets ressort har tidligere bidraget med følgende kapaciteter til Frontex Joint Operations: 
   
  • Siden efteråret 2017 har der været bidraget med personelbidrag der har optaget fingeraftryk på ankomne flygtninge og migranter i hhv. Spanien, Italien og Grækenland. I 2018 svarende til ca. 25 årsværk. 
  • Challengerkapaciteten har tidligere været indsat flere gange siden 2015, hvor den primært har været indsat fra Sicilien, men også én gang fra Kreta i efteråret 2018.
  Sidst opdateret 22-03-2019 - kl. 10:18

  Interne links

  Eksterne links