Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd

  Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd 

  Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd er et tværministerielt råd, som har til formål at sikre den bedst mulige gennemførelse af eftersøgnings- og redningsoperationer i Danmark og Grønland i relation til skibsfarten og luftfarten.

  I 1960 blev Redningsrådet nedsat af forsvarsministeren for at styrke koordineringen af de eksisterende redningstjenester og består i dag af 13 medlemmer, der udpeges af Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Rådet udarbejder årligt mål- og resultatkrav for eftersøgnings- og redningsberedskabet i både Danmark og Grønland.

  Det påhviler Rådet én gang om året at udarbejde rapporterne ”Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjenesten i Danmark” samt ”Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjenesten i Grønland”.

  Ved Skibsfartens og Luftfartens Redningsråds foranstaltning udgives SAR DANMARK og SAR GRØNLAND. Indholdet i de to publikationer er godkendt af de ministerier, der er repræsenteret i Redningsrådet.
  Sidst opdateret 15-08-2019 - kl. 14:31

  Interne links

  Eksterne links