Det fremgår af aftale om forsvarets ordning 2013-2017, at der skal gennemføres en evaluering af veteranpolitikken senest i juni 2013. Forsvarsforligskredsen vil drøfte evalueringen efter sommerferien.

Evalueringen har været forankret i en evalueringsgruppe under Forsvarsministeriets ledelse med deltagelse af relevante ressortministerier, forsvaret, faglige organisationer og centrale frivillige organisationer.

Rapporten vedrørende evaluering af veteranpolitikken inkl. samtlige bilag kan læses her.

 • Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken
 • Bilag 1: Opsamling fra konferencen ’Anerkendelse og støtte’
 • Bilag 2: Baggrundsrapport – evaluering af veteranpolitikken
 • Underbilag 1: Brugerundersøgelse
 • Underbilag 2: Afrapportering på veteranpolitikken initiativer
 • Underbilag 3: En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem
 • Underbilag 4: Sammenfatning af 1. drøftelse i evalueringsgruppen
 • Underbilag 5: Sammenfatning af 2. drøftelse i evalueringsgruppen
 • Bilag 3: Hovedkonklusioner fra danske undersøgelser om veteraner
 • Tillæg A: Tabelrapport for brugerundersøgelsen


Find selve veteranpolitikken under vores tema om veteraner her

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Twitter
 • Google