naturen i og omkring Oksbøl øvelsesterræn

Naturen omkring Oksbøl øvelsesterræn. Foto: Henrik Kastenskov.

Forsvarsministeriet med tilhørende styrelser er en af Danmarks største virksomheder med etablissementer rundt i hele landet. Der løses opgaver i både ind- og udland, som kræver mange ressourcer, og som påvirker miljøet og medfører udledning af klimagasser. Forsvarsministeriet har derfor siden 2012 haft grønne indsatser indenfor energi, miljø og naturområdet. Der rapporteres hvert år på hjemmesiden om, hvorledes vores grønne ambitioner omsættes til konkret virkelighed.

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller overordnede mål og rammer for ministerområdets indsats på klima-, energi-, miljø- og naturområdet.

Klimaforandringer, knappe energiressourcer samt beskyttelse af miljø og natur er generelt nogle af de væsentligste udfordringer i verden, hvilket afspejler sig i FN’s mål for en global bæredygtig udvikling. Danmark har tilsluttet sig målsætninger på klima-, energi-, miljø og naturområdet, og det kræver fortsat en væsentlig indsats også på Forsvarsministeriets område.

I Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik er der først og fremmest fokus på de aktiviteter, som har væsentlige miljøpåvirkninger eller et væsentligt energiforbrug. Der er defineret følgende syv indsatsområder, som udfoldes i politikken:

 • Jord og grundvand
 • Energiforbrug
 • Luftemissioner
 • Spildevand og overfladevand
 • Støj og vibrationer
 • Natur
 • Ressourceforbrug

Her kan downloades Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020

Den operative opgaveløsning (Forsvarskommandoens, Hjemmeværnskommandoens og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning ude og hjemme) er i fokus i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020. Forsvarsministeriet ønsker at skabe bedre vilkår for miljø, natur og klima i forbindelse med løsningen af kerneopgaverne. Det gøres ved at søge at begrænse omfanget af affald og forbruget af energi samt reducere påvirkningen af det omkringliggende økosystem, luft- og vandmiljø. Strategien er bygget op omkring otte fokusområder, som omfatter konkrete tiltag. Samtidig videreføres den grønne indsats i støttestrukturen, altså med vores bygninger, arealer, indkøb m.v.

Hovedfokusområderne for strategiperioden 2016-2020 er den operative virksomhed, støttevirksomheden samt det arktiske område og Christiansø.

Der er derudover identificeret yderligere fokusområder til understøttelse af det strategiske sigte:

 • Miljø- og energipolitik, miljø- og energiledelse samt klimaregnskab
 • Teknologi og vidensopbygning/data
 • Internationalt samarbejde
 • Adfærd og kommunikation

Aktuelt er Forsvarsministeriet i gang med at formulere en ny indsats på det grønne område, der skal erstatte Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020.

Læs mere om aktiviteterne i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020 og om status i den årlige Rapport for opfyldelse af mål i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi. Derudover udgiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse årligt Forsvarsministeriets Klimaregnskab.

 

Sidst opdateret 6. juli, 2020 - Kl. 13.05

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Twitter
 • Google