Fregatten Niels Juel var i juni 2020 i Grønland for at operere under Arktisk Kommando og bidrage til suverænitetshævdelsen og overvågning af farvandet.

Fregatten Niels Juel var i juni 2020 i Grønland for at operere under Arktisk Kommando og bidrage til suverænitetshævdelsen og overvågning af farvandet. Foto: Iben Valery.

Den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling

Regeringen vil sikre stabilitet, sikkerhed og tryghed for alle i rigsfællesskabet og bevare Kongeriget Danmarks sammenhængskraft. Verden er i forandring, og den sikkerhedspolitiske situation bliver sværere at forudse og håndtere, og udfordrer regeringens ønske om at fastholde Arktis som et stabilt og sikkert område uden konflikt.

Dertil kommer klimaforandringerne, der medfører øget geografisk tilgængelighed i Arktis. Det ses bl.a. ved voksende opmærksomhed på udvinding af naturressourcer samt generel større kommerciel og videnskabelig aktivitet i Arktis. Sammenholdt med den sikkerhedspolitiske udvikling stiller det krav til øget dansk engagement i Arktis og Nordatlanten.

En forudsætning for at udviklingen sker på en bæredygtig og forsvarlig vis ligger i en fortsat stabil politisk udvikling i Arktis. Som det fremgår af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020, ønsker Kongeriget, at udfordringerne i Arktis skal forvaltes på basis af internationale retsprincipper for at sikre et fredeligt, sikkert og samarbejdende Arktis. Kongerigets sikkerhedspolitiske tilgang til Arktis tager derfor udgangspunkt i Ilulissat-erklæringen fra 2008, hvori de arktiske stater er enige om at fastholde en fredelig udvikling i regionen baseret på dialog og forhandling. Således har Forsvaret et godt internationalt samarbejde med flere arktiske nationer.

Selvom Arktis er en region, der stadig er præget af fred og samarbejde, kan det konstateres, at Arktis er blevet et af de områder, hvor det globale stormagtsspil mellem USA, Rusland og Kina udspiller sig. Den militære tilstedeværelse i og fokus på regionen er bl.a. derfor blevet forøget over de senere år. Det er med til at øge spændingsniveauet i regionen, da stormagterne ser med stigende bekymring på hinandens aktiviteter. Dertil kommer risikoen for, at militære aktiviteter i områder, der grænser op til Arktis, vil kunne få en afsmittende effekt på udviklingen i Arktis.

Udviklingen i Arktis vil på en række områder også stille ændrede og øgede krav til Forsvarsministeriets opgaveløsning. I 2016 blev der indgået en politiskaftale (Arktisaftalen) om styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis og i forsvarsforliget 2018-2023 er der fokus på tiltag, der fremmer øget involvering af grønlændere i Forsvarsministeriets opgaveløsning i Grønland. Forsvaret er hele Kongerigets forsvar, derfor koordineres styrkelsen af Forsvarets tilstedeværelse i Arktis med Grønland og Færøerne.
 

Forsvarets opgaver i Arktis og Nordatlanten

Forsvarets aktiviteter i og omkring Grønland og Færøerne ledes fra Arktisk Kommando. Arktisk Kommando har hovedkvarter i Grønlands hovedstad Nuuk i Sydvestgrønland. Derudover består Arktisk Kommando af et forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne. Arktisk Kommando har det operative ansvar for Forsvarets enheder, der er indsat ved Grønland og Færøerne. Enhederne udgøres bl.a. af inspektionsskibe og -fartøjer, fly, helikoptere og slædepatruljen SIRIUS.

Forsvarets primære opgaver i og omkring Grønland og Færøerne er farvandsovervågning og suverænitetshævdelse. I Grønland varetager Forsvaret desuden eftersøgnings- og redningstjeneste, søopmåling, havmiljøovervågning og forureningsbekæmpelse.

Derudover løses en række opgaver som eksempelvis fiskeriinspektion, støtte til videnskabelige ekspeditioner samt patruljering med Forsvarets skibe og fly.

Forsvaret har mandskab placeret på Station Nord, som er verdens nordligste militære base (Nordøstgrønland), Luftgruppe Vest i Søndre Strømfjord/Kangerlussuaq (Vestgrønland), Forsvarets Vagt i Mestersvig (Østgrønland), Grønnedal (Sydvestgrønland) og et forbindelseselement på Thulebasen (Nordvestgrønland). Derudover varetager SIRIUS slædepatruljens omkring 12 mand suverænitetshævdelse og politimyndighed i verdens største nationalpark, som stort set dækker hele det nordøstlige Grønland. Slædepatruljen SIRIUS er stationeret på Daneborg i Østgrønland.

Derudover har Forsvaret etableret konceptet Arktisk Beredskabsstyrke, som skal kunne supplere forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt situationsbestemt kunne bistå andre myndigheder i Grønland. Den arktiske beredskabsstyrke vil ved aktivering blive sammensat af kapaciteter fra hele ministerområdet (fly, skibe, enheder fra Beredskabsstyrelsen m.fl.), der ellers til dagligt løser andre operative opgaver i eksempelvis Danmark eller i forbindelse med internationale operationer.

Find mere om Arktisk Kommando, Arktisanalysen, forsvarsforliget 2018-2023 og Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering 2019 

Sidst opdateret 17. august, 2020 - Kl. 15.29

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Twitter
  • Google