Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Danske soldater genoptager træning af irakiske soldater

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
Det danske bidrag flyttede omkring 100 soldater til Kuwait, hvor de afventer, at sikkerhedssituationen forbedres. Foto: Forsvar
Det danske bidrag flyttede omkring 100 soldater til Kuwait, hvor de afventer, at sikkerhedssituationen forbedres. Foto: Forsvaret. 

Danske soldater genoptager træning af irakiske soldater 

Koalitionens træningsopgaver på Al Asad-basen i Irak har været sat på pause siden begyndelsen af 2020, men nu kan danske soldater vende tilbage.

17-02-2020 - kl. 13:00
Træningen af irakiske soldater på Al Asad-luftbasen ventes at kunne genoptages den 1. marts på baggrund af en konkret vurdering fra koalitionens ledelse.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”I kampen mod terror er det vigtigt, at Irak ikke igen bliver arnested for terroristers rekruttering og træning. Derfor er det vigtigt, at vi genoptager træningen af irakisk sikkerhedspersonel, så de på den lange bane selv kan varetage trygheden i Irak. Vores danske soldaters sikkerhed, mens de løser den vigtige opgave, har selvfølgelig fortsat højeste prioritet.”

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

“Jeg er glad for, at Danmark nu kan genoptage vores træningsindsats. Den er et vigtigt bidrag i kampen mod ISIL, hvis uhyrligheder fortsat udgør en stor trussel mod regionen og i sidste ende mod vores egen sikkerhed herhjemme. Foruden at genoptage vores træningsaktiviteter vil vores meget aktive diplomatiske indsats for deeskalering i regionen fortsætte.”

Sikkerhedssituationen vurderes ikke at være anderledes nu end før det iranske missilangreb på Al Asad-basen den 8. januar. Derfor vurderes det også forsvarligt at genoptage træningen på basen.

Det har været regeringens ønske, at træningen skulle genoptages så tidligt som muligt, når sikkerhedssituationen tillod det, for at opretholde et pres på ISIL i Irak.


For yderligere presse:
Forsvarsministeriet: Pressetelefonen, 72810400
Udenrigsministeriet: Presserådgiver Kristian Frey Jensen, 41532639


Fakta
Både NATO’s og koalitionens træningsaktiviteter i Irak har været sat på pause siden begyndelsen af januar.

Danmark har ca. 80 soldater fra det danske træningskontingent på Al Asad-luftbasen samt ca. 60 soldater i Danmark og de baltiske lande, der snarligt rejser til Irak.

Aktuelt består det danske bidrag af:

  • Et kapacitetsopbygningsbidrag, hvor danske soldater rådgiver, uddanner og træner irakiske sikkerhedsstyrker.
  • Et stabsbidrag, der indgår i koalitionens hovedkvarterer i regionen, herunder lufthovedkvarteret.
  • Operatører fra Flyvevåbnet, der bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater

 


Indsatsen mod ISIL  

Indsatsen mod ISIL

ISIL udgør en betydelig regional terrortrussel. Samtidig truer ISIL også dansk og international sikkerhed.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00