Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Eksterne undersøgelser i forbindelse med svindelsag i Ejendomsstyrelsen

Indholdsområde

 
Nyhed fra Forsvarsministeriet 
 

Eksterne undersøgelser i forbindelse med svindelsag i Ejendomsstyrelsen 

Forsvarsministeren har i dag orienteret Folketingets partier om, at hun nu igangsætter eksterne undersøgelser i forlængelse af sag om mulig svindel.

23-01-2020 - kl. 15:55
På baggrund af sagen om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sendte forsvarsministeren i december et rejsehold til Hjørring for hurtigst muligt at kortlægge og stoppe huller i styrelsens system. Samtidig annoncerede ministeren, at hun ønskede en række eksterne undersøgelser bl.a. af Ejendomsstyrelsen.

På den baggrund igangsættes nu et eksternt forløb, der falder i tre spor:

  1. Ekstern advokatundersøgelse for at vurdere om der er grundlag for at placere et ansvar i Ejendomsstyrelsen og Forsvarsministeriets Departement i lyset af den mulige svindel og det manglende kontrolmiljø i Ejendomsstyrelsen. 
  2. Ekstern revisionsundersøgelse af det eksisterende kontrolmiljø på indkøbsområdet i Ejendomsstyrelsen med henblik på at understøtte advokatundersøgelsen og komme med anbefalinger til forbedret kontrolmiljø. 
  3. Ekstern revisionsbistand til at rådgive Forsvarsministeriet med henblik på at styrke indkøbsprocesserne og kontrolmiljøet på tværs af ministerområdet.

Det skal i den forbindelse understreges, at de ovennævnte spor udgør en første fase, og at der kan iværksættes yderligere undersøgelser og initiativer, såfremt der viser sig et behov her for. Ligesom alle mistanker om strafbare forhold løbende vil blive anmeldt til politiet eller – for militært ansatte Auditørkorpset - som vil efterforske sagen.

Planen for de eksterne undersøgelser skal ses i sammenhæng med det interne arbejde, som forsvarsministeren allerede har igangsat:

  • Rejsehold udsendt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at få lukket huller i systemet, som Rigsrevisionen pegede på samt understøtte arbejdet med at få opbygget et bedre internt kontrolmiljø. Rejseholdets arbejde fortsætter. 
  • Ministerens instruks til alle styrelsesdirektører med understregelse af deres ansvar for at sikre det økonomiske kontrolmiljø og de fire-øjnes princip. 
  • Iværksættelse af en styrket whistleblowerordning. 
  • Ønsket styrkelse af Intern Revision. 
  • Fremadrettet organisering på ministerområdet.

 


Ministerområdet

Ministerområdet

Forsvarsministeriets ressortområde består af en række civile og militære myndigheder der beskæftiger sig med dansk forsvar, sikkerhed og beredskab.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00